Brainport – slim en dom tegelijk

Blog contributie door Rino Groenenberg

Introductie

Mijn naam is Rino Groenenberg en ik ben betrokken geraakt bij Aireas bij een bijeenkomst van Duurzaam Meerhoven, i.v.m. de problematiek die (sommige) bewoners ondervinden van het nabijgelegen vliegveld. Ik ben bij deze bijeenkomst verzeild geraakt via contacten die ik ken van de Tegenlicht Meetup(s) die hier zo’n 1x per maand in Eindhoven georganiseerd worden. Verder is mijn achtergrond dat ik een HBO diploma bouwtechnische bedrijfskunde heb, zelfstandig ondernemer ben geworden en momenteel bezig ben met de Masteropleiding Building Physics and Services op de TU/e (in de volksmond wordt deze opleiding ook bouwfysica of installatietechniek genoemd). Ik ben met deze opleiding begonnen in september 2015.

Ervaringen

Als bedrijfskundige ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de economische aspecten van de gebouwde omgeving, hoewel ik daar vanwege persoonlijke redenen ook altijd naar heb gekeken vanuit de ecologische hoek. Idealiter streef ik altijd naar situaties waarin een evenwichtige balans is tussen “People, Planet and Profit” (PPP). Wat mij opvalt is dat, sinds ik naar Eindhoven ben verhuisd i.v.m. mijn studie, de balans in Eindhoven is verstoord en dat er meer aandacht is voor profit en minder voor people en de planet. Dit is echter niet uniek aan Eindhoven en is problematiek die in veel grote steden heerst, maar wat me wel opvalt is de focus hier in Eindhoven heel erg ligt op Tech en dat veel andere elementen hieraan ondergeschikt zijn.

Zo mag Eindhoven en de Brainport dan wel bekend staan als een van de slimste regio’s van  Nederland (of zelfs Europa of Wereldwijd), maar ik vind er niks slims aan dat we hier met alle slimme mensen ons bevinden in een gebied met tevens de slechtste luchtkwaliteit van Europa (of in elk geval een van de slechtste) en dan vervolgens ook nog eens hard met zijn allen autorijden en vliegen om fijn te kunnen wonen en werken.

Visie

Waar ik dan ook voor pleit is om dingen eens om te draaien. Laten we beginnen met meer in contact te komen met onszelf en de natuur (waar we ook onderdeel van zijn) en minder autorijden en vliegen. Laten we, waar dat mogelijk is, zoveel mogelijk de fiets pakken, carpoolen en op reis gaan op een alternatieve manier en van daaruit streven naar technologische innovatie. Want al die slimme technologie, is nergens goed voor als we ons contact met onszelf en de natuur verliezen. Graag zou ik de beleidsmakers hier in de regio (en eigenlijk in heel Nederland) dan ook willen uitnodigen voor een discussie over dit onderwerp en de regelgeving hieromheen. Want waar ik achter kom, na stapsgewijze verbeteringen aangebracht te hebben in mijn eigen (huur)woning, is dat onze regels soms totaal niet op een lijn zitten. En dat het ene vaak ten koste gaat van het andere. Dit is zo in de PPP filosofie, maar ook als je kijkt naar de elementen van de bouwfysica.

(Conflicterende) Elementen Bouwfysica

De elementen van de bouwfysica zijn water (koude), vuur (warmte), lucht, licht en geluid (en wellicht nog meer, afhankelijk van wie je het vraagt). En wat mij enorm opvalt is dat veel van deze elementen vaak met elkaar conflicteren, en dat het een flinke uitdaging is om de juiste balans te vinden hierin.

Neem de elementen warmte, lucht en geluid. In mijn woning zit ik daarbij in de volgende situatie. Wil ik het ’s winters warm hebben, dan is het beste om al mijn ramen dicht te doen. Hiermee creëer ik echter een ongezonde situatie, namelijk er is onvoldoende ventilatie (zuurstof) in mijn woning en hierdoor wordt ik bijvoorbeeld eerder verkouden. De elementen warmte en lucht conflicteren hier dus met elkaar.

Persoonlijk geef ik echter de prioriteit aan lucht, aangezien zuurstof onze meest primaire levensbehoefte is. We kunnen een paar dagen zonder eten, een dag zonder water en nog geen minuut zonder lucht. Vandaar deze keuze. Dit is dan ook de reden dat ik mijn raam eigenlijk 24/7 op een kier laat staan. Hiermee kom ik echter wel in de knel op een ander vlak. Namelijk geluidstechnisch. Ik woon vlak bij een grote weg en zodra ik mijn raam open laat staan (om te voldoen aan de minimale ventilatie eisen volgens bouwbesluit), worden de maximale geluidsnormen (die ik vanuit mijn woning vanaf de weg mag horen) overschreden. Echter, zou ik mijn raam dichtdoen, dan voldoet mijn woning geluidstechnisch (althans, dit is een voorlopige waarneming, ik dien dit verder te onderzoeken), maar voldoet mijn woning ventilatietechnisch niet meer.

Aanbeveling

Zoals u kunt lezen, is deze situatie erg complex. We willen allemaal z.s.m. van A naar B, en daar heb ik begrip voor. Echter, als samenleving gaat dit ook ten koste van ons woongenot, waarbij er een situatie optreedt waarbij het een keuze is tussen 2 kwaden (of, onvoldoende ventilatie, of geluidsoverlast). Want ik ben van mening dat ik vast niet de enige ben in deze situatie. Persoonlijk ben ik van mening dat in deze situatie de behoefte aan zuurstof altijd de overhand moet hebben, en dat de andere elementen (in dit geval mobiliteit) hieraan ondergeschikt dienen te zijn. Dit zou in mijn specifieke situatie bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de nabijgelegen weg de maximum snelheid verlaagd van 50 naar 30 km/u. Echter, er zijn ook minder drastische oplossingen mogelijk.

Bijvoorbeeld het aanbrengen van een geluidswerende muur, of begroeiing (bijvoorbeeld bomen of een hoge heg) aan deze weg. Of dat de gemeente mechanische toevoer van lucht in mijn woning bekostigd, hoewel de vraag is hoeveel geluid hier vanaf gaat komen en of dit wel een echte oplossing is.

Probleem aanpakken in de kern

Wat ik persoonlijk een betere oplossing vind, is dat we met zijn allen ons gedrag gaan aanpassen. Dat we zorgen dat we niet meer met zijn allen om 09.00 uur op het werk willen zijn, maar dat we gaan werken in flexibele shiften en dat er meer mogelijkheid komt tot thuiswerken en dat het sociaal meer geaccepteerd wordt. Verder pleit ik sowieso voor een gezondere werkomgeving, waarbij ik vind dat lichaamsbeweging (fietsen) ook onderdeel zou moeten zijn van de dagelijkse routine op het werk. Want naast problemen als slechte luchtkwaliteit, zouden we hiermee ook problemen als overgewicht en tekort aan lichaamsbeweging mee op kunnen lossen. Laten we dus niet alleen focussen op technologische oplossingen, maar ook op gedragsmatige.

Tot slot

Verder zou ik de lezers nog de volgende anekdote willen meegeven. Namelijk het verhaal van de schildpad en de haas. Die houden een race tegen elkaar. De haas heeft zijn hele leven hard gewerkt en als resultaat daarvan een Ferrari, SUV of andere mooie auto en rijdt altijd in maximum snelheid naar het werk (met alle frustraties van dien, zoals: files, stoplichten en flitspalen). De schildpad heeft geen auto, maar heeft wel een glasvezel connectie en skypet met zijn klanten. Wie zou jij willen zijn?

Discussie

Ik zou het fijn vinden als jij jou mening (vanuit welke hoek dan ook, bijv. bewoner, professional of gewoon geïnteresseerde) zou willen achterlaten in het commentaar vlak hieronder. Hiermee kunnen we de discussie op gang brengen en een aantal argumenten en invalshoeken tegen elkaar afwegen.

Op naar een betere stad!

Rino Groenenberg – Eindhoven

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ozon in de picture

Regelmatig kijk ik naar de ‘plaatjes’ die ontstaan door de visualisatie van de meetgegevens welke uit het ILM systeem beschikbaar komen. Het Innovatief LuchtMeetsysteem is ontwikkeld door AiREAS en meet de luchtkwaliteit in de stad. In de gemeente Eindhoven zijn 35 meetkasten met sensoren aangesloten op dit systeem. De data die beschikbaar komt als open data verwerk ik en maak het onzichtbare zichtbaar door visualisaties die meer aanspreken dan de getallen die meetwaarden laten zien.

Spannende beelden

Je hoopt dan natuurlijk spannende beelden of onverwachte situaties te zien. Dat gebeurt zo nu en dan ook wel bijvoorbeeld als er een brand of het effect van bijzondere weersomstandigheden zichtbaar worden. Vaak zijn het de ‘standaard’ beelden.

Zomerse dagen met veel zon krijgen extra de aandacht omdat je dan het effect van de zon krijgt te zien op luchtvervuiling. Door invloed van de zon worden chemische reacties geactiveerd waarbij ozon ontstaat. Dat begint in de loop van de ochtend als de zon op kracht komt en zakt s’avonds weer langzaam terug. Op één dag wordt dan de cyclus van het ontstaan en weer verdwijnen van ozon zichtbaar. In een video waarin dit in time lapse te zien is geeft dit leuke en soms spannende beelden. De plaatjes laat ik vaak ook op twitter zien @scapeler met de hashtag “#blauwisgoed” (als dat van toepassing is😉

schermafbeelding-2016-09-15-om-10-04-57    schermafbeelding-2016-09-15-om-16-01-12

 

Media aandacht voor smog

Soms heb je van die momenten dat van alles tegelijk lijkt te gebeuren. Zo ook op 15 september 2016. Die dag beloofde erg zonnig te worden dus ik had me al voorbereid op een dagje ozon. Die ochtend ontving ik een bericht van AiREAS waarin gevraagd werd om een recente video met time lapse ozon want er zou die dag een interview afgenomen worden door Omroep Brabant en diezelfde dag worden uitgezonden. Media aandacht voor smog in de provincie en dan is AiREAS natuurlijk de aangewezen organisatie om informatie te leveren.

De uitzending op Omroep Brabant

schermafbeelding-2016-09-17-om-15-29-06

Zon met onweer als toetje

Onweer als toetje? De zon zorgde die dag zoals verwacht voor een duidelijk zichtbare ozon ontwikkeling die in de loop van de ochtend begon en tegen de avond weer een langzaam terugtrekkend beeld liet zien, een ‘normaal’ patroon dus. Totdat …. zo tussen 8 en 9 uur het onweer in alle hevigheid losbarstte. En ozon in de leefomgeving ontstaat niet alleen door zonlicht maar ook bij elektrische ontladingen, onweer dus!

schermafbeelding-2016-09-15-om-22-54-00  schermafbeelding-2016-09-15-om-22-48-07

Alsof perfect georganiseerd volgde het onweer het moment dat de zon klaar was met haar werk te doen. In de time lapse video is dat te herkennen. Een uniek beeld van een uniek moment uit een dag ozon registratie.

1 + 1 + 1 = veel aandacht

Het unieke van de combinatie van media aandacht, unieke beelden en actief twitter gedrag werd gaandeweg duidelijk toen ik het aantal weergaven van de tweets zag groeien. Het bijgaande plaatje laat het contrast zien tussen de ‘normale’ dagen en deze bijzondere dag. De piek en nasleep de volgende dag geeft >3.500 weergaven, een duidelijk uitschieter.

schermafbeelding-2016-09-17-om-15-13-09

André van der Wiel
Scapeler partner van AiREAS

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Ozon zichtbaar gemaakt

AiREAS maakt het onzichtbare zichtbaar zoals ozon in de stad Eindhoven. Ozon is een stof met de chemische formule O3 en ontstaat uit andere stoffen (oa. uitlaatgassen) door de invloed van ultra violet licht (zonlicht) of elektrische ontladingen in de atmosfeer (onweer).  Lees meer over ozon op wikipedia

Een zonnige dag.

Het is daarom logisch te constateren dat op een zonnige zomerse dag de ozon concentratie toeneemt vanaf het moment dat het zonlicht op kracht komt. Gedurende de dag zal dat alleen maar toenemen, zeker als de zon kans ziet om haar energie volop los te laten op de stad. De volgende video laat zien wat er gebeurde op 18 augustus 2016.

Ozon op een zonnige dag in Eindhoven in time lapse visualisatie door Scapeler:

Ook s’nachts.

Maar ook s’nachts komt het voor dat er een toename van ozon concentratie zichtbaar wordt. De zon speelt dan natuurlijk geen rol dus dan is onweer een eerst volgende verklaring voor de toename. In de volgende video is in time lapse te zien wat op 20 augustus 2016 tussen 2 en 4 uur ‘s nachts gebeurde met de ozon concentratie.

Ozon ook in de nacht:

Onweer?

Maar was er wel onweer?

In de late avond voorafgaand was er wel een afkoelende bui maar terugkijkend naar het onweer beeld van dat tijdstip is niet iets bijzonders zien. http://nl.blitzortung.org

Verplaatsing ozon door wind?

Als het geen zonlicht is en geen onweer dan zou een verplaatsing van ozon door de wind een verklaring kunnen zijn. Elders overdag opgebouwde concentraties worden door de wind meegevoerd en bereiken de stad later in de nacht.

Gezondheidseffecten.

Op een zonnige zomerse dag kan de ozon concentratie hoog oplopen en afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en aanwezigheid van andere stoffen gaat een complex aan chemische reacties ontstaan met weer andere stoffen als resultaat (smog). Die stoffen zorgen bijvoorbeeld voor prikkelende ogen of irritatie aan de luchtwegen. Langdurige blootstelling aan ozon geeft een verhoogd risico op ziekte aan de luchtwegen.

Kan ik er wat aan doen?

Zeker. Neem de bron weg die ozon doet ontstaan (uitlaatgassen) door bijvoorbeeld vaker te gaan lopen of de fiets te nemen en kies voor duurzame lokale producten in plaats van de knoflook die helemaal uit China moet komen. Zo zijn er meer voorbeelden die eenvoudig te realiseren zijn en over het geheel het verschil kunnen maken.

André van der Wiel

Scapeler

ps. aanvullend het plaatje van het Luchtmeetnet waarin ook de nachtelijke verhoging van ozon concentratie zichtbaar is. Met dank aan mseverijnen (zie ook de reactie bij deze blog).

Schermafbeelding 2016-08-21 om 23.08.39

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | 2 Comments

Drone tests zijn geslaagd

20160728_095602.jpg

Eindhovens Dagblad concentreerde verslaglegging deze keer op de deelnemende technologische bedrijven in plaats van de samenwerking gezonde stad.

Afgelopen maandagochtend was het dan eindelijk zover. De verschillende technologische partners van AiREAS kwamen om 10.00 uur bij elkaar in de werkplaats van Mine Kafon op Sectie-C te Tongelre in Eindhoven. Het gemeenschappelijke doel was om bestaande high tech technieken aan elkaar te koppelen met het oog op het testen van de mogelijkheid om op nano fijnstof en gas niveau luchtmetingen te doen met gebruik van drone technologie.

Mine Kafon is het bedrijfje van de Afgaanse broers Mahmud en Massoud Hassani die hun high tech drone ontwikkelingen inzetten voor het opsporen en vernietigen van landmijnen in de wereld. Ze functioneren volledig op basis van crowdfunding om zo onafhankelijk te kunnen opereren van overheden. Door hun gepassioneerde ontwikkelvrijheid ontstaan er ongekende technieken op gebied van robotica en kunstmatige intelligentie die de wereld versteld doen staan. Daardoor zijn ze al jaren wereldberoemd binnen hun werkterrein.

Maar Europa heeft alleen last van landmijnen in het oude oorlogsgebied van Servië/Croatië terwijl de toepassingen van de Hassani drone en robotica technieken veel breder inzetbaar zijn, ook in Europa. Zo zijn de broers al betrokken bij de educatieve processen van de Stad van Morgen samen met AiREAS en Stichting BdT binnen het Erasmus+ uitwisselingsprogramma. Daar ontstond het idee om de drones uit te rusten met meetapparatuur voor lucht en omgevingskwaliteit. Naast het enthousiasme ontstonden ook veel vraagtekens. Kan dat wel, niet alleen technisch maar ook praktisch?

Ter gelegenheid van de plannen voor metingen rondom het vliegveld Eindhoven werden de Hassani’s meegenomen in de cocreatie processen. Door het uiteindelijk ontbreken van voldoende financiële steun voor het volledige cocreatie project “AiREAS Airport” moesten de ambities worden herzien. Zo kwamen we uit op het verrichten van voldoende technologische proeven met bestaande technieken en partners om een ontwikkeltraject én Brabant brede infrastructuur te kunnen onderbouwen naar de verschillende partners binnen de Brabantse Health Deal.

De applicatie van drones in combinatie met luchtmetingen in stedelijk gebied kan inzichten geven over vervuiling en blootstellingspatronen daar waar we met onze vaste meetapparatuur geen zicht op hebben maar wél graag willen weten. Denk aan metingen op de rondweg bij filevorming. Of het vinden van een antwoord op de vraag waarom er zoveel stof is op 20 hoog van een van de hoge gebouwen van Eindhoven? Denk aan onderzoek bij evenementen. En op verschillende hoogtes van de stad. Op vreemde verzamelpunten met onverklaarbare vervuilingspieken. Bij calamiteiten, werkzaamheden of ongevallen met rookontwikkeling.

Ook in niet stedelijk gebied, op het platteland, kan de drone een relatief goedkope en flexibele oplossing zijn voor het in de gaten houden en onderzoeken van vervuilingspatronen rondom intensieve veeteelt, landbouw activiteiten, bos en heide branden, vuilnisstort, vliegverkeer, enz.

Het was belangrijk om de bestaande technologische AiREAS partners van de meettechnieken die we ook toepassen in het vaste meetnetwerk mee te nemen in dit proces zodat metingen onderling vergeleken kunnen worden. Meetpartners Oxility (Nanotechnologie en Ultrafijnstof) uit Best, en Intemo (Low cost multifunctionele sensoren en weergave technieken) uit Helmond, hadden toegezegd. Meetpartner voor het vaste netwerk ECN (PM1, PM2,5, PM10, NO2 en ozon) kijkt op afstand mee. Scapeler (Big Open Data) verzorgt de verwerking van gegevens en John Schmeitz (ICT mens en techniek) coördineert de verbinding samen met de bestuurlijke projectleiding van AiREAS. Gemeente Eindhoven heeft uiteindelijk beperkte financiële middelen beschikbaar gesteld om out of de pocket kosten te  dekken van de partners die dit airport gerelateerde project vanuit eigen passie en commitment waar maakten met inzet van uren, kennis en technologie. De drone tests waren de kers op de taart.

Resultaat
De afspraak was om drie trajecten te bewerken die de investering in tijd, techniek en samenwerking de moeite waard zouden maken:

1. Is het mogelijk om luchtkwaliteit te meten door vlieg, meet en communicatietechnologie aan elkaar te koppelen?
Aangezien we geen middelen hadden voor een speciale ontwikkelopgave moesten we creatief omgaan met onze bestaande middelen. Er was wat angst bij de deelnemers met hoogwaardige en kostbare meetapparatuur wegens crashgevaar. Verzekeren leek geen optie maar voorzichtigheid wel. We stellen elkaar niet aansprakelijk in de proef en een ieder draagt zijn eigen risico’s. Daarom moesten we zorgvuldig omgaan met de proef, zowel in de verbinding van de apparatuur als de locatie van de vliegproef. Deze laatste werd uit veiligheidsoverwegingen gedaan boven gras in een Eindhovens park in plaats van midden in de stad. Uiteindelijk wilden we ervaring opdoen welke ondergebracht kon worden in het eventueel cocreatief ontwikkelen van een totaalaanpak.

2. Welke sterke punten kan de succesvolle toepassing toevoegen aan de onderbouwing van een Brabants/Europa brede AiREAS infrastructuur aanpak gezonde gebiedsontwikkeling?
De evidente sterke punten zijn de flexibiliteit en enorme kostenbesparingen van de toepassing mits professioneel, zorgvuldig en nauwkeurig toegepast met expertise op gebied van toegepaste technologie maar ook de context gerelateerde interpretatie en communicatie van luchtkwaliteit en omgevingsfactoren. De combinatie van strategisch gepositioneerde vaste meetstations, flexibel inzetbare verplaatsbare meetstations, aangevuld met drones en rugzak applicaties en een duidelijke samenhang tussen high en low cost meetinstrumenten, is iets dat we nu allemaal samen kunnen gaan bepalen. Daarbij komt ook de benodigde investering kijken en de te verwachten resultaten voor de integrale maatschappelijke discussie over gezondheid gedreven gebiedsontwikkeling.

3. Kunnen we middels betrokkenheid van de media de inzet van onze partners enigszins belonen?
Mede omdat de Hassani’s midden in een wereldwijde crowdfunding actie zaten voor hun landmijn toepassingen en doelstellingen konden er samen internationale media links worden gelegd. Het landmijnen verhaal is natuurlijk erg belangrijk maar om de belangstelling te wekken van gebieden waar de landmijnen geen aandacht behoeven bleek de link met luchtkwaliteit metingen een mooie toevoeging voor Mine Kafon. Zo kon het AiREAS luchtkwaliteit verhaal via American Press wereldwijd vertelt worden in combinatie met de high tech ontwikkelingen voor landmijnen.

Partner CityTV.nl (o.a. Stadsdebat AiREAS) maakte ter plekke veel rauwe opnames van de koppelingen en vliegtests die door de partners benut kunnen worden voor hun eigen communicatie programma’s.

Lokaal werd aandacht besteedt door Eindhovens Dagblad met een artikel gefocust op de technologische partners in plaats van het hogere doel van de AiREAS samenwerking. Een mooie beloning dus voor de inzet van onze partners.

Studio040 maakte opnames voor de lokale TV:

En Dronewatch publiceerde een artikel op basis van een telefonisch interview
http://www.dronewatch.nl/2016/07/28/eindhovense-drone-moet-luchtkwaliteit-in-de-gaten-gaan-houden/

Kortom: Missie geslaagd. Nu verder.

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Brabantse Health Deal is getekend!

Vandaag is een belangrijke innovatieve mijlpaal bereikt in Brabant. De bestuurlijke Brabantse Health Deal werd getekend om gezondheid en welzijn structureel beleidsmatig tot gemeenschappelijke ontwikkeling te brengen. Het is een bevestiging van een maatschappelijke beweging waar AiREAS vanuit de ideologische Stad van Morgen aan de basis stond 7 jaar geleden en in praktische uitvoering nu 5 jaar geleden. Waren we destijds nog pioniers die vaak met enige moeite bestuurders, burgers, bedrijven en kennisinstellingen mee kon krijgen, dan zijn we nu ervaringsdeskundigen in een nieuwe evolutionaire stap voor gebiedsontwikkeling in multidisciplinaire cocreatie.

IMG_8293-2

Bestuurders teken de Health Deal

Kijk hier naar een filmpje hoe bestuurders uit Brabant en haar grote steden samen met ons als burger en bestuurdersinitiatief, samen met semi-overheid instellingen en de wetenschap hun commitment uitspreken.

Download ook de Brabantse Health Deal getekende versie die nu verder doorontwikkeld dient te worden met alle andere pilaren van een waarden-gedreven maatschappij, een Sustainocratie. Deze stap op gebied van welzijnsontwikkeling is de basis voor een nieuwe psycho-sociale innovatiedrang waar een totaal nieuwe economie aan kan worden ontleend.

Brabant…….Gefeliciteerd!!!

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , | 1 Comment

Het stadsdebat in overzichtelijke videostukjes

Voor sommige mensen of instanties is de hele video van twee en een half uur te lang om te gebruiken voor eigen communicatie of verwijzing naar concrete inspiratie die is gedeeld. Daarom stellen we het debat nu ook beschikbaar in overzichtelijke stukjes:

Deel 1: Wat hebben we geleerd? Avondcoördinatie: Michael Dawkins (Duurzaam Brabant)

 1. De introductie van Jean-Paul Close, inclusief het filmpje over de gezondheid en levensstijl onderzoeken van 2015/2016.
 2. De inzichten over de metingen van luchtkwaliteit door expert René Otjes van ECN.
 3. Arts en onderzoeker Dr. Eric de Groot over de relatie tussen hart en vaatdikte en luchtvervuiling.
 4. ICT deskundige John Schmeitz over de verbinding tussen mens en techniek door de proeven voor het verbinden van het luchtmeetsysteem (ILM) en verkeersmanagement.
 5. Onderwijsdeskundige Rüstem Demir over het uitwisselingsprogramma met Turkije en de ontwikkeling van programma’s met scholen en steden.
 6. Mede-oprichter van AiREAS, Marco van Lochem, over de complexiteit van een project als het vliegveld Eindhoven.
 7. Jean-Paul Close over blootstelling en eigen verantwoordelijkheid

Deel 2: Hoe gaan we verder? Ook deelname van Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs en gedeputeerde Noord Brabant Johan van den Hout.

 1. Het debat met gesprekscoördinator Michael Dawkins (Duurzaam Brabant)
 2. Afsluitende woorden van Jean-Paul Close (initiatiefnemer Stad van Morgen en AiREAS)

 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Evolutie AiREAS is educatief materiaal

Nieuw maatschappijmodel
AiREAS functioneert binnen een maatschappijmodel (Sustainocratie) waarin mens en instellingen samen verantwoordelijkheid nemen voor het uitwerken en realiseren van natuurlijke menselijke kernwaarden. Dit in tegenstelling tot de laatste 200 jaar waarin een ander model de boventoon voerde door mens en instellingen te groeperen rondom geldbelangen. Lange tijd leek het of dat geldafhankelijke model de enige keuze was en zo redeneerde ook de maatschappelijke hiërarchie van verantwoordelijkheden. Het ontstaan van AiREAS is dan ook een uniek verschijnsel van ingrijpende, evolutionaire verandering in de wereld. Dat gaat niet zomaar. Omdat we het proces steeds hebben gefilmd is een uniek historisch document ontstaan met een hoge educatieve waarde. Hier treft u een overzicht:

De filosofie van Sustainocratie
Deze spontane opname in de natuur rondom Eindhoven geeft een beeld van het dynamisch bewustzijn gedreven clusteren rondom kernwaarden. Het veelbekeken filmpje duurt ongeveer 10 minuten en heeft al menige organisatie geïnspireerd in het maken van strategische keuzes op de rand van hun eigen chaos.

AiREAS, de eerste aankondiging in juni 2012
AiREAS was al operationeel in 2010 toen Marco van Lochem en Jean-Paul Close vanuit de Stad van Morgen bezig waren met het opzetten van de zogenaamde Proof of Concept. Dat is een voorfase waarin we keken of we in staat zouden zijn om de multidisciplinaire samenstelling van de samenwerking daadwerkelijk van de grond te kunnen krijgen. In juni 2010 vond een eerste bijeenkomst plaats in het Provinciehuis te Den Bosch met het oog op een mogelijke landelijke aanpak. Ondanks de multidisciplinaire samenhang van de deelnemers aan de bijeenkomst kwam de samenwerking niet van de grond. Het territorium was te groot in de zee van grote, landelijke geld-gedreven belangen en verzuiling. We moesten de ambitie bijstellen tot een regionaal niveau waarin we wél de Proof of Concept operationeel konden maken. Na de raadsverkiezingen van 2010 was een nieuw bestuur in Eindhoven aangesteld. Toen AiREAS haar plannen aankondigde werd er positief gereageerd vanuit het innovatieve en burgerparticipatie belang in de nieuwe Eindhovense coalitie. De eerste cluster bijeenkomst werd in september 2011 gedaan onder voorzitterschap van Jean-Paul Close, in het stadhuis van Eindhoven en met focus op de ontwikkeling van de stad. Als eerste prioriteit werd gekozen voor het “zichtbaar maken van het onzichtbaar maken”. Een commitment ontstond waar middelen en instanties zich gaandeweg aan verbonden. In januari 2012 was het eerste plan van aanpak klaar maar misten we nog de financiële tegemoetkoming die was afgesproken. Deze moest nog tot stand komen binnen de context van de oude geldafhankelijke werkelijkheid en structuur.

Dit had veel voeten in aarde met het gevaar dat gaandeweg de positieve kracht van de samenwerking zou wegebben door de vertragingen in het vrijmaken van de voorzieningen. Daarom plaatste AiREAS in februari 2012 een uitdagende stip op de horizon: In juni 2012 maken we AiREAS wereldwijd bekend. Naar mate juni naderde nam ook de druk toe op de structuur die haar commitment waar moest maken binnen de wereld van allerlei tegenstrijdige belangen. In juni was men nog niet klaar maar de aankondiging ging gewoon door, afgezwakt van wereldwijd naar stadsbreed met aanwezigheid van CityTV.nl. De spanning is af te lezen van de gezichten terwijl ik wederom iedereen vraagt om commitment. De video heeft een introductie om de context te nuanceren en wordt gepresenteerd als Speakers Corner, een voorloper op het latere stadsdebat.

De sessie van juni 2012 leverde veel kritiek op over de druk die ik had opgevoerd en het bijzijn van de camera’s in onze discussie. Maar het leverde tegelijkertijd de herbevestiging van de commitments op en de overname van de groep om de definitieve aankondiging over de zomer heen te tillen en in oktober 2012 tot uitvoering te brengen. De molen van de autoriteiten gingen volop draaien met de volgende videoweergave als resultaat. Deze zit vol symboliek.

 • Voor het eerst staat er een groep, geen initiatiefnemer alleen met allerlei belangenpartijen eromheen.
 • De opening wordt gedaan door degene die het groepsproces in de oorsprong als eerste te bevestigen middels persoonlijk commitment, Marco van Lochem, uiteindelijk ook mede oprichter van AiREAS.
 • De rol van mij werd onderdeel van de groep. Ik kon nu mijn persoonlijke missie afsluiten doordat de groep het had overgenomen. Het nemen van verantwoordelijkheid was mijn boodschap.
 • Het antwoord van de wethouder was tekenend voor de evolutie van het geheel. “Je moet ook verantwoordelijkheid kunnen nemen”, verwijzend naar de complexiteit van twee sturingsmodellen waarin commitment met het een juist een spanningsveld met de andere oplevert. Beide modellen hebben duidelijke toegevoegde waarde, elk op een eigen manier. “Verantwoordelijkheid” is dan ook een onderwerp van debat waarbij “verantwoordelijkheid waarvoor?” evolutionaire proporties heeft aangenomen. Het is een keuze waar geen democratisch antwoord voor is maar subjectief wordt beleefd middels bewustwording, durf en verbinding.
 • De aanwezige camera’s worden nu gekoesterd en iedereen straalt omdat deze mijlpaal is behaald. De grote glimlach laat tevens zien hoeveel moeite elke persoon heeft moeten doen om dit moment te bereiken. Voor iedereen is het een persoonlijk én institutionele overwinning.

5 jaar later
Spelers van toen en nieuwe die erbij zijn gekomen laten in groepsverband het positieve geluid horen van de samenwerking. Verschil van opvattingen spelen nog regelmatig op als we het hebben over geldafhankelijkheid en de noodzaak voor het bewaken van onze kernwaarden. Maar het is geen dogma meer, het is democratisch met een duidelijk universeel doel. Geld is een middel, kernwaarden een noodzaak voor harmonieuze en betrokken gemeenschappen. Instellingen zijn instrumenten, faciliterende hulpmiddelen in handen van waarden-gedreven ambachten, autoriteiten en leiderschap. Vergelijk zelf juni 2012 met juni 2016. De energie is anders, blijvend, groeiend en het bestaat:

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , | Leave a comment