Workshop burgerinitiatief luchtkwaliteit

workshop AiREAS NL (1)

Advertisements
Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , | Leave a comment

Brand in Son en Breugel

Het blijft interessant te zien hoe het meetsysteem van AiREAS in Eindhoven in real time de informatie weergeeft over onze blootstelling aan luchtvervuiling. Ook bij een plotselinge en hevige brand. Hier ziet u het verloop ervan dankzij het werk van Scapeler.

 

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | Leave a comment

Bezoekverslag aan de Stad van Morgen van de provincie

Mooie reflectie van Annelies Cuijpers over haar bezoek aan de gezondheid gedreven Stad van Morgen en AiREAS

Stad van Morgen

Dit is het persoonlijke verslag van Annelies Cuijpers. Zij kwam namens de Provincie Noord Brabant op bezoek in de “Stad van Morgen” en onze genetwerkte vormen van multidisciplinaire samenwerking aan onze menselijke kernwaarden (Sustainocratie). We begonnen de tour met FRE2SH (voedselzekerheden), School of Talents (participerend leren), COS3I (sociale integratie) en eindigden met AiREAS (gezonde stad en luchtkwaliteit). Het is 10 uur in de ochtend in Eindhoven op 15 augustus 2017 (komkommertijd).

De stad van morgen: Eindhoven van onderop
Annelies Cuijpers, Sr. Communicatie Adviseur Provincie Noord Brabant.

Er is regen voorspeld. Ten minste in de morgen. Maar dat maakt mijn afspraak hooguit interessanter door de extra vraag: laat de stad van morgen zich weerhouden door miezerige luchten? Of is er meer nodig om de kiemen van Brabantse Health Deal te ontmoedigen?

Dinsdag 15 augustus wil “De stad van Morgen” in Eindhoven heel graag aan de provincie laten zien wat…

View original post 2,661 more words

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Mark fietst verder

Na de fijne en gastvrije tussenstop in Izmir Turkije is Mark weer aan het fietsen. TV interviews en lekker eten blijven achter in de havenstad terwijl Mark onderweg gaat naar de volgende avonturen. In Turkije zit in elke stad wel een relatie dankzij onder andere het Erasmusplus uitswisselingsprogramma dat we draaien met scholen en studenten. 


 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International | Tagged , , , | Leave a comment

Wereld rond fietsen met Mark

Dat doet Mark Koelen. Hij draagt daarmee onder andere de AiREAS luchtkwaliteit gedachten uit. Want fietsen is de meest duurzame vorm van mobiliteit. Al fietsend komt Mark langs onze AiREAS partners en wordt daar als familie ontvangen.

Hij is nu in Turkije aangekomen en wel in de stad Izmir. 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , | Leave a comment

Vestdijk Eindhoven

Toen we in 2010 begonnen met AiREAS nodigden we de verschillende pilaren van de maatschappij (overheid, ondernemers, burgers en onderwijs) uit om samen verantwoordelijkheid te nemen voor het creëren van ons eigen welzijn en gezondheid in de stad Eindhoven door luchtkwaliteit als richtlijn te nemen. Iedereen deed mee. In oktober 2012 volgde de wereldwijde aankondiging van de samenwerking. Deze begon met het creëren van een speciaal meetnetwerk “het onzichtbare zichtbaar maken” en in 2015 voegden we daar e-Health en levensstijl onderzoek aan toe.

Vestdijk is een zooitje
Maar dan komen de maatregelen op gebied van infrastructuur. Voor de bestuurders van de stad is het moeilijk genoeg om de verschillende politieke partijen op een lijn te krijgen, middelen te vergaren en moedige plannen door te voeren, vaak met een sterk genuanceerde publieke opinie. Binnen AiREAS hebben we de gouden regel “wat je zelf kan doe je zelf, wat te complex is doen we samen”. Het politieke spel spelen dat kan alleen de politiek en laten we graag aan hen over ook al houden we toezicht dat het spel volgens ethiek gebeurd en bijdraagt aan het gemeenschappelijke hogere doel. En daar wil het nog al eens aan schorten omdat de politiek nu eenmaal draait om belangen en niet om verantwoordelijkheden. Participatie maatschappij “als het politiek uitkomt” is niet de manier waarop we met elkaar samenwerken. Als het om onze kernwaarden gaat is participatie ten alle tijden de stelregel en niet de uitzondering. Dat is ook voor de bestuurders een leerweg, net als voor de burgers die verantwoordelijkheid niet mogen afschuiven of bedrijven die verder moeten kijken dan alleen productverkoop.

Screenshot_2017-06-25-09-11-06-1

Het spanningsveld tussen burgerparticipatie en beleid

Als AIREAS gaan we uit van verantwoordelijkheden en dan ontstaan spanningen. Want de Vestdijk deels afsluiten kun je niet zonder burgerparticipatie. Het is niet alleen te complex, het gaat om het scheppen van vertrouwen dat we bezig zijn met iets goeds voor de burgers en de maatschappij. AiREAS staat achter een autoloze stad omdat de auto geen enkele toegevoegde waarde heeft in de stad, enkel overlast en enorme kosten. Wandelend en fietsend zijn mensen eerder in staat om bij horeca of winkels te stoppen dan als men in een auto zit. Daarnaast levert dat interactie, gezondheid en veiligheid op. De huidige situatie van de Vestdijk dient dan ook als tussenstap gecommuniceerd te worden met daarom heen duidelijke experimenten met nieuwe vormen van mobiliteit en beleving van de omgeving. Dat is de toegevoegde waarde van AiREAS.

Met 10% reservering in de investeringen op infrastructuur aanpassingen voor AiREAS kan AiREAS veel doen op gebied van het creëren van burger en ondernemende betrokkenheid, stage plekken voor studenten en innovaties op gebied van sociale innovatie. Dat komt de processen ten goede, ook voor de politieke partijen en bestuurders die zich hard en hart maken voor de gezondheid gedreven vernieuwingen en bijbehorende nieuwe economie. Dat is ook de manier waarop de bestuurders blijven uitnodigen om hun ivoren toren in te wisselen voor het cocreatie platform dat ons wereldwijde bekendheid heeft gegeven.

Spanningen zijn normaal en leveren vooruitgang op als alle partijen open blijven staan voor het herstel van de verbinding en er de schouders onder zetten.

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | Leave a comment

Citizen’s science, beleid en burgerparticipatie

Vrijdag 16 juni kwam het landelijke AiREAS citizen’s science team weer bij elkaar voor overleg over de aanpak in Eindhoven ter versteviging van het ILM meetnetwerk, de ervaringen in heel Nederland en de ontwikkeling in andere steden zoals Rotterdam.

Besproken zijn de kwaliteit van workshops in Duitsland, de uitdagingen van het ILM van AiREAS in Eindhoven om tot robuustheid te komen samen met citizen’s science, de mogelijkheden van nieuwe partners en de transitie van experimentele initiatieven naar geborgen platformen waar integrale kwaliteit aan kan worden ontleend. Alle inzichten zijn verwerkt in het robuustheid plan van AiREAS 2017 zodat in de loop van de komende jaren gedacht kan worden aan de regionale opschaling zonder kinderziektes en met brede mogelijkheden voor zowel beleid, ondernemerschap als participatie.

CITIMAP NL tekening2 (2)

 

 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | Leave a comment

Broccoli goed tegen effecten luchtvervuiling

Luchtvervuiling of fijnstof blijken verzamelwoorden waar men gemakshalve enkelvoudige oplossingen tegenaan gooit. Steeds ontvangen we berichten van magische krachten van planten die het hele probleem aan banden leggen. Deze keer is het de beurt aan broccoli. Als je veel broccoli eet dan ontwikkel je een betere versterking tegen de effecten van luchtverontreiniging. Allemaal aan de broccoli dus!

Waar komt dit verhaal vandaan? Is er een kern van waarheid in te vinden? Of is het weer een broodje aap die iemand ons aan wil smeren? Lossen we nu het probleem op?

Dit verhaal kwam van “de visagist op de fiets“. Haar artikel was weer gebaseerd op een Amerikaans/Chinees wetenschappelijk onderzoek. Deze vindt u hier broccoli 1940-6207.CAPR-14-0103.full (met dank aan Dr. Eric de Groot). En inderdaad blijkt dat broccoli helpt om schadelijke stoffen, die in het lichaam extra voorkomen door luchtvervuiling, uit het lichaam te verwijderen. Dit blijkt uit de urine monsters die men heeft geanalyseerd. De associatie met kanker is evident via dezelfde stoffen waardoor de gestelde aanname “dat broccoli beschermt tegen de effecten van luchtvervuiling” gedaan kan worden. Er zit dus een kern van waarheid in de aankondiging.

Los we daarmee het probleem op? Nee, net zomin als het wegzuigen van etter de wond wegneemt of de oorzaak van de verwonding teniet doet. De boodschap is vooral dat we met gezond eten ons lichaam helpen bij het zichzelf weerbaar maken ten opzichten van agressie van buiten of binnen.  Luchtvervuiling is een complex fenomeen dat je niet zomaar over een kam kan scheren. Wanneer is lucht gezond? Wat is vervuilde lucht? Welk effect heeft elke variabel binnen het spectrum van luchtvariaties op de mens? Hoe weerbaar is een mens in zijn algemeenheid en specifiek wanneer het gaat om gassen en deeltjes in de luchtsamenstelling waar we mee in aanraking komen?

Teveel proberen we pleisters te plakken op beschadigingen in plaats van te kijken hoe we aan die beschadigingen zijn gekomen en hoe we ze voorkomen en ervan af komen. Een gezond menselijk lichaam is uiterst sterk en weerbaar. Het gebruikt allerlei instrumenten, inclusief infecties, om schadelijke stoffen uit het lichaam te verwijderen. Dat is een normaal proces dat we zien bij bijvoorbeeld een verkoudheid, een wondje in onze huid of voedselvergiftiging. Waarom zouden bepaalde stoffen dan overgaan tot een kankervorm van verstoorde cellen of chronische irritaties? Er komt derhalve veel meer kijken bij onze versterkte of verzwakte lichamelijke eigenschappen in een wereld waarin ons lichaam steeds weer uitgedaagd wordt.  Het is fijn dat broccoli helpt bij de weerbaarheid. De door de mens veroorzaakte vervuiling aanpakken helpt nog beter.

 

 

 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven, VE2RS | Tagged , , | Leave a comment