DDW2016 speciale sessies. Hoe ziet de stad er straks uit als we samen verantwoordelijkheid nemen?

AiREAS en Stad van Morgen organiseren dit midden in de tentoonstelling “Eindhoof je mee?” op de 1e verdieping van het gemeentehuis. Na elke verdiepingssessie leiden we rond.

Stad van Morgen

Doe een keer mee met een Sustainocratische discussie. Experimenteer met uw burgerschap. Tijdens de Dutch Design Week 2016 heeft de Stad van Morgen 6 gelegenheden gecreëerd om ons samen te verdiepen in de manier waarop de stad Eindhoven transformeert als we de thema’s verbinden aan een kernwaarde zoals gezondheid en er samen verantwoordelijkheid voor nemen (overheid, wetenschap, burgers, ondernemers).  Aanmelden kan helemaal onderaan …..

breakout-sessies

Wel even aanmelden aub voor de verdiepingssessies want er zijn beperkt hoeveelheid plaatsen. Het stadsdebat zal apart worden aangekondigd met aanmeldingsmogelijkheden. Deze zal in de raadzaal worden gehouden.

View original post

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Politieke discussie luchtkwaliteit Eindhoven

schermafbeelding-2016-09-15-om-16-01-12

Luchtvervuiling is geen politiek debat waardig, het is te complex en gevarieerd dat het alleen past in verantwoordelijkheidsname voor volksgezondheid

AiREAS meet nu bijna drie jaar de luchtkwaliteit in Eindhoven middels 35 Airboxen. We hebben daarnaast samen veel kennis opgedaan door onze blootstelling aan luchtvervuiling te bestuderen vanuit levensstijl en de gezondheid van Eindhovens burgers. In AiREAS staat onze gezondheid voorop. Gezondheid wordt in een Sustainocratie (een democratie die zichzelf stuurt volgens de duurzame evolutie van de mens), waarop de AiREAS beweging is gebaseerd, gezien als een “kernwaarde”, net als veiligheid of bewustzijn en samenredzaamheid. Dat wil zeggen dat het behoord tot de basisverantwoordelijkheden van iedereen (mens en instanties) die samen een maatschappij vormen. Kernwaarden kun je namelijk niet kopen, maar als ze ontbreken dan zorgen ze voor grote problemen op alle fronten. In AiREAS werken burgers, gemeente, provincie, innovatieve bedrijven, sociaal bewogen wetenschappers en scholen samen aan het gemeenschappelijke doel: gezondheid.

De enorme vervuilende bijwerkingen van onze huidige politiek-economisch aangestuurde maatschappij zorgt voor structurele ongezonde ontwikkelingen. De kwaliteit van onze lucht is daarvan slechts een voorbeeld. Op wereldschaal is een enorme golf van bewustwording zichtbaar die leidt tot ongekende maatregelen om onze relatie met onze natuurlijke omgeving weer snel te verbeteren. Als we dat niet doen dan vreest men het ergste voor het voortbestaan van de mensheid. De recente wereldwijde klimaatafspraken van Parijs zijn daarvan een afspiegeling, net als de Brabantse Health Deal, de aankomende omgevingswet en het besluit van China om binnen een zeer korte tijd 25% van haar grondgebied te bebossen. AiREAS is een voorloper geweest van deze ontwikkelingen en heeft Eindhoven en Brabant op de wereldkaart gezet als proactieve gemeente op gebied van het fijnmazig meten van de blootstelling van burgers en de multidisciplinaire samenwerking gericht op gezonde verstedelijking.

Het partijpolitieke debat dat nu is ontstaan is daarom niet meer van deze tijd. Zie hier de overwegingen van voor en tegenstanders van beoogde maatregelen in de stad met dank aan Studio040.

Kernwaarden zijn geen politiek debat waardig. Ze dienen te behoren tot de overkoepelende waarden die boven de politieke overwegingen staan, net als verkeersveiligheid bijvoorbeeld. Je speelt niet met de gezondheid van de mens uit politiek of economisch belang, je neemt verantwoordelijkheid, samen. Dat kan alleen als de operationele gang van zaken in een gebied losgekoppeld wordt van de veranderingen die noodzakelijk zijn om te blijven voldoen aan de kernwaarden. Interactie over het bepalen van prioriteiten is prima maar niet of we het wel of niet willen.

Eindhoven is vooruitstrevend gebleken in het aanvaarden van een uniek samenwerkingsverband als AiREAS dat zich buiten het gangbare paradigma positioneert binnen de kernwaarden van gezondheid en gezonde lucht. Maar als het op maatregelen aankomt mist Eindhoven een enorme innovatieve kans door zich te verliezen in zinloos politiek gehakketak. Misschien is de tijd rijp voor de gemeente om niet tijd te verdoen aan het steggelen over gefragmenteerde maatregelen maar eerst te zorgen dat we gezondheid en luchtkwaliteit (en de andere kernwaarden) op het juiste niveau van gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid leggen. Dan aanvaarden we ook samen de route van noodzakelijke innovatieve verandering zonder dat we onze gemeenschap opzadelen met hindernissen of kosten maar juist kansen en vernieuwingen. Dat geldt niet alleen voor Eindhoven maar natuurlijk ook voor alle gemeentes in de wereld. En in die tendens zit een enorm kans voor Brainport als Eindhoven hierin het voorbeeld stelt met AiREAS als kernwaarden gedreven experiment dat uitgroeit tot gemeenschappelijk gedragen regionale verantwoordelijkheid en wereldwijd voorbeeld.

Posted in Local AiREAs Eindhoven, AiREAS Algemeen, AiREAS International | Tagged , , , , | Leave a comment

Luchtkwaliteit verwachting Marathon 2016

Op 9 oktober 2016 wordt de Marathon van Eindhoven gelopen. De weersverwachting is goed qua temperatuur en minimale regen verwachting. Door de zonnekracht verwachten we dat in de loop van de middag de ozon flink oploopt, net als vandaag. Dit is het filmpje dat Scapeler ervan maakte:

Ozon is een gas dat irritaties teweeg brengt aan de luchtwegen. Voor sommige mensen zal een verhoogd niveau van ozon te zien zijn in hun sportprestatie. De lichte regen vanavond, gecombineerd met een redelijk autoloze zondag door de verkeershinder van de Marathon zelf, zal waarschijnlijk zorgen voor een uiterst geschikte hardloop ochtend. Het kan zeker zo zijn dat er (persoonlijke)records worden verbroken. Als echter de ozon zich opbouwt zoals vandaag dan wordt het allemaal op sportief niveau wat moeilijke vanaf ongeveer 12.00 in de middag.

Programma

We hebben de belangrijkste starttijden hieronder op een rij gezet. Bekijk ook het volledige programma.

08.00 uur Wedstrijdsecretariaat open  Beursgebouw Eindhoven
10.00 uur Start DLL Marathon Eindhoven Mathildelaan
10.00 uur Start Smeets Estafette Marathon Mathildelaan
10.00 uur Start IAK City Run Geldropseweg
11.00 uur Start Mini Marathon Nieuwstraat
13.15 uur Start Halve Marathon Veldm. Montgomerylaan
13.15 uur Start DLL Business Run Veldm. Montgomerylaan
15.30 uur Start ED 10 km Veldm. Montgomerylaan
Algemene tips voor de deelnemers treft u hier, met dank aan DLL.
De deelnemers aan de Halve Marathon en de DLL Business run zullen de stijging van ozon al gaan ervaren. Maar de atleten die de ED 10 km gaan lopen kunnen het zwaar krijgen. Hier zijn helaas geen tips voor te geven. De irritatie van ozon is omkeerbaar als men eenmaal klaar is met lopen zonder dat het, naar vermoeden bij de meeste mensen, blijvende gezondheid schade oplevert. Het is dus voornamelijk te zien in de prestaties die naar verwachting lager komen te liggen dan de persoonlijke records of verwachtingen.
Wij wensen alle hardlopers veel succes met hun prestaties dit jaar. En alle toeschouwers veel plezier. Hoe het ook uiteindelijk uit zal pakken. Het wordt een mooie en sportieve dag, een voorbeeld voor velen die gezondheid belangrijk vinden.
Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , | Leave a comment

Ozon vraagtekens

Ozon blijft voor ons een raadselachtig gas. We weten dat dit onstabiele O3 gas zich ontwikkelt bij warme, zonnige perioden en mede voorkomt uit de luchtvervuiling die door verbrandingsprocessen in een regio wordt veroorzaakt. Het gas komt vrij onder de zonnige omstandigheden en dat kunnen we zien op ons meetsysteem. Steeds weer verrast het ons dat de relatieve opbouw zo varieert in de verschillende wijken of buurten van de stad. Hoe we precies relaties moeten leggen tussen klimaat, verkeer, vervuiling, bebouwing, ons gedrag…….is nog steeds een gepuzzel. We willen graag ozongedrag kunnen anticiperen en beïnvloeden omdat het veel ademhalingsproblemen oplevert bij mensen, en sportprestaties negatief beïnvloedt zoals volgende week tijdens de Marathon.

Vandaag is het voor het eerst echt herfst in Eindhoven. Gisterenavond werd de stad spectaculair op een fikse regenbui getrakteerd die voorafging aan prachtige wolken kleuring.

20161001_185705.jpg

Vandaag (2 oktober 2016) is het winderig, bewolkt en is de temperatuur omlaag gegaan tot ongeveer 11 graden. Volgens onze begrippen is dit geen ozon weer. Tot onze verbazing vertoont het gas sinds gisterenochtend een spontane ontwikkeling die door Scapeler is vast gelegd in een filmpje van de laatste 24 uur.

Dit gedrag roept allerlei vragen op. Vooral willen weten waarom ozon zich zo ontwikkelt in omstandigheden die wij niet als ozon veroorzakend hadden ingeschat.

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | 1 Comment

Brainport – slim en dom tegelijk

Blog contributie door Rino Groenenberg

Introductie

Mijn naam is Rino Groenenberg en ik ben betrokken geraakt bij Aireas bij een bijeenkomst van Duurzaam Meerhoven, i.v.m. de problematiek die (sommige) bewoners ondervinden van het nabijgelegen vliegveld. Ik ben bij deze bijeenkomst verzeild geraakt via contacten die ik ken van de Tegenlicht Meetup(s) die hier zo’n 1x per maand in Eindhoven georganiseerd worden. Verder is mijn achtergrond dat ik een HBO diploma bouwtechnische bedrijfskunde heb, zelfstandig ondernemer ben geworden en momenteel bezig ben met de Masteropleiding Building Physics and Services op de TU/e (in de volksmond wordt deze opleiding ook bouwfysica of installatietechniek genoemd). Ik ben met deze opleiding begonnen in september 2015.

Ervaringen

Als bedrijfskundige ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de economische aspecten van de gebouwde omgeving, hoewel ik daar vanwege persoonlijke redenen ook altijd naar heb gekeken vanuit de ecologische hoek. Idealiter streef ik altijd naar situaties waarin een evenwichtige balans is tussen “People, Planet and Profit” (PPP). Wat mij opvalt is dat, sinds ik naar Eindhoven ben verhuisd i.v.m. mijn studie, de balans in Eindhoven is verstoord en dat er meer aandacht is voor profit en minder voor people en de planet. Dit is echter niet uniek aan Eindhoven en is problematiek die in veel grote steden heerst, maar wat me wel opvalt is de focus hier in Eindhoven heel erg ligt op Tech en dat veel andere elementen hieraan ondergeschikt zijn.

Zo mag Eindhoven en de Brainport dan wel bekend staan als een van de slimste regio’s van  Nederland (of zelfs Europa of Wereldwijd), maar ik vind er niks slims aan dat we hier met alle slimme mensen ons bevinden in een gebied met tevens de slechtste luchtkwaliteit van Europa (of in elk geval een van de slechtste) en dan vervolgens ook nog eens hard met zijn allen autorijden en vliegen om fijn te kunnen wonen en werken.

Visie

Waar ik dan ook voor pleit is om dingen eens om te draaien. Laten we beginnen met meer in contact te komen met onszelf en de natuur (waar we ook onderdeel van zijn) en minder autorijden en vliegen. Laten we, waar dat mogelijk is, zoveel mogelijk de fiets pakken, carpoolen en op reis gaan op een alternatieve manier en van daaruit streven naar technologische innovatie. Want al die slimme technologie, is nergens goed voor als we ons contact met onszelf en de natuur verliezen. Graag zou ik de beleidsmakers hier in de regio (en eigenlijk in heel Nederland) dan ook willen uitnodigen voor een discussie over dit onderwerp en de regelgeving hieromheen. Want waar ik achter kom, na stapsgewijze verbeteringen aangebracht te hebben in mijn eigen (huur)woning, is dat onze regels soms totaal niet op een lijn zitten. En dat het ene vaak ten koste gaat van het andere. Dit is zo in de PPP filosofie, maar ook als je kijkt naar de elementen van de bouwfysica.

(Conflicterende) Elementen Bouwfysica

De elementen van de bouwfysica zijn water (koude), vuur (warmte), lucht, licht en geluid (en wellicht nog meer, afhankelijk van wie je het vraagt). En wat mij enorm opvalt is dat veel van deze elementen vaak met elkaar conflicteren, en dat het een flinke uitdaging is om de juiste balans te vinden hierin.

Neem de elementen warmte, lucht en geluid. In mijn woning zit ik daarbij in de volgende situatie. Wil ik het ’s winters warm hebben, dan is het beste om al mijn ramen dicht te doen. Hiermee creëer ik echter een ongezonde situatie, namelijk er is onvoldoende ventilatie (zuurstof) in mijn woning en hierdoor wordt ik bijvoorbeeld eerder verkouden. De elementen warmte en lucht conflicteren hier dus met elkaar.

Persoonlijk geef ik echter de prioriteit aan lucht, aangezien zuurstof onze meest primaire levensbehoefte is. We kunnen een paar dagen zonder eten, een dag zonder water en nog geen minuut zonder lucht. Vandaar deze keuze. Dit is dan ook de reden dat ik mijn raam eigenlijk 24/7 op een kier laat staan. Hiermee kom ik echter wel in de knel op een ander vlak. Namelijk geluidstechnisch. Ik woon vlak bij een grote weg en zodra ik mijn raam open laat staan (om te voldoen aan de minimale ventilatie eisen volgens bouwbesluit), worden de maximale geluidsnormen (die ik vanuit mijn woning vanaf de weg mag horen) overschreden. Echter, zou ik mijn raam dichtdoen, dan voldoet mijn woning geluidstechnisch (althans, dit is een voorlopige waarneming, ik dien dit verder te onderzoeken), maar voldoet mijn woning ventilatietechnisch niet meer.

Aanbeveling

Zoals u kunt lezen, is deze situatie erg complex. We willen allemaal z.s.m. van A naar B, en daar heb ik begrip voor. Echter, als samenleving gaat dit ook ten koste van ons woongenot, waarbij er een situatie optreedt waarbij het een keuze is tussen 2 kwaden (of, onvoldoende ventilatie, of geluidsoverlast). Want ik ben van mening dat ik vast niet de enige ben in deze situatie. Persoonlijk ben ik van mening dat in deze situatie de behoefte aan zuurstof altijd de overhand moet hebben, en dat de andere elementen (in dit geval mobiliteit) hieraan ondergeschikt dienen te zijn. Dit zou in mijn specifieke situatie bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de nabijgelegen weg de maximum snelheid verlaagd van 50 naar 30 km/u. Echter, er zijn ook minder drastische oplossingen mogelijk.

Bijvoorbeeld het aanbrengen van een geluidswerende muur, of begroeiing (bijvoorbeeld bomen of een hoge heg) aan deze weg. Of dat de gemeente mechanische toevoer van lucht in mijn woning bekostigd, hoewel de vraag is hoeveel geluid hier vanaf gaat komen en of dit wel een echte oplossing is.

Probleem aanpakken in de kern

Wat ik persoonlijk een betere oplossing vind, is dat we met zijn allen ons gedrag gaan aanpassen. Dat we zorgen dat we niet meer met zijn allen om 09.00 uur op het werk willen zijn, maar dat we gaan werken in flexibele shiften en dat er meer mogelijkheid komt tot thuiswerken en dat het sociaal meer geaccepteerd wordt. Verder pleit ik sowieso voor een gezondere werkomgeving, waarbij ik vind dat lichaamsbeweging (fietsen) ook onderdeel zou moeten zijn van de dagelijkse routine op het werk. Want naast problemen als slechte luchtkwaliteit, zouden we hiermee ook problemen als overgewicht en tekort aan lichaamsbeweging mee op kunnen lossen. Laten we dus niet alleen focussen op technologische oplossingen, maar ook op gedragsmatige.

Tot slot

Verder zou ik de lezers nog de volgende anekdote willen meegeven. Namelijk het verhaal van de schildpad en de haas. Die houden een race tegen elkaar. De haas heeft zijn hele leven hard gewerkt en als resultaat daarvan een Ferrari, SUV of andere mooie auto en rijdt altijd in maximum snelheid naar het werk (met alle frustraties van dien, zoals: files, stoplichten en flitspalen). De schildpad heeft geen auto, maar heeft wel een glasvezel connectie en skypet met zijn klanten. Wie zou jij willen zijn?

Discussie

Ik zou het fijn vinden als jij jou mening (vanuit welke hoek dan ook, bijv. bewoner, professional of gewoon geïnteresseerde) zou willen achterlaten in het commentaar vlak hieronder. Hiermee kunnen we de discussie op gang brengen en een aantal argumenten en invalshoeken tegen elkaar afwegen.

Op naar een betere stad!

Rino Groenenberg – Eindhoven

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ozon in de picture

Regelmatig kijk ik naar de ‘plaatjes’ die ontstaan door de visualisatie van de meetgegevens welke uit het ILM systeem beschikbaar komen. Het Innovatief LuchtMeetsysteem is ontwikkeld door AiREAS en meet de luchtkwaliteit in de stad. In de gemeente Eindhoven zijn 35 meetkasten met sensoren aangesloten op dit systeem. De data die beschikbaar komt als open data verwerk ik en maak het onzichtbare zichtbaar door visualisaties die meer aanspreken dan de getallen die meetwaarden laten zien.

Spannende beelden

Je hoopt dan natuurlijk spannende beelden of onverwachte situaties te zien. Dat gebeurt zo nu en dan ook wel bijvoorbeeld als er een brand of het effect van bijzondere weersomstandigheden zichtbaar worden. Vaak zijn het de ‘standaard’ beelden.

Zomerse dagen met veel zon krijgen extra de aandacht omdat je dan het effect van de zon krijgt te zien op luchtvervuiling. Door invloed van de zon worden chemische reacties geactiveerd waarbij ozon ontstaat. Dat begint in de loop van de ochtend als de zon op kracht komt en zakt s’avonds weer langzaam terug. Op één dag wordt dan de cyclus van het ontstaan en weer verdwijnen van ozon zichtbaar. In een video waarin dit in time lapse te zien is geeft dit leuke en soms spannende beelden. De plaatjes laat ik vaak ook op twitter zien @scapeler met de hashtag “#blauwisgoed” (als dat van toepassing is😉

schermafbeelding-2016-09-15-om-10-04-57    schermafbeelding-2016-09-15-om-16-01-12

 

Media aandacht voor smog

Soms heb je van die momenten dat van alles tegelijk lijkt te gebeuren. Zo ook op 15 september 2016. Die dag beloofde erg zonnig te worden dus ik had me al voorbereid op een dagje ozon. Die ochtend ontving ik een bericht van AiREAS waarin gevraagd werd om een recente video met time lapse ozon want er zou die dag een interview afgenomen worden door Omroep Brabant en diezelfde dag worden uitgezonden. Media aandacht voor smog in de provincie en dan is AiREAS natuurlijk de aangewezen organisatie om informatie te leveren.

De uitzending op Omroep Brabant

schermafbeelding-2016-09-17-om-15-29-06

Zon met onweer als toetje

Onweer als toetje? De zon zorgde die dag zoals verwacht voor een duidelijk zichtbare ozon ontwikkeling die in de loop van de ochtend begon en tegen de avond weer een langzaam terugtrekkend beeld liet zien, een ‘normaal’ patroon dus. Totdat …. zo tussen 8 en 9 uur het onweer in alle hevigheid losbarstte. En ozon in de leefomgeving ontstaat niet alleen door zonlicht maar ook bij elektrische ontladingen, onweer dus!

schermafbeelding-2016-09-15-om-22-54-00  schermafbeelding-2016-09-15-om-22-48-07

Alsof perfect georganiseerd volgde het onweer het moment dat de zon klaar was met haar werk te doen. In de time lapse video is dat te herkennen. Een uniek beeld van een uniek moment uit een dag ozon registratie.

1 + 1 + 1 = veel aandacht

Het unieke van de combinatie van media aandacht, unieke beelden en actief twitter gedrag werd gaandeweg duidelijk toen ik het aantal weergaven van de tweets zag groeien. Het bijgaande plaatje laat het contrast zien tussen de ‘normale’ dagen en deze bijzondere dag. De piek en nasleep de volgende dag geeft >3.500 weergaven, een duidelijk uitschieter.

schermafbeelding-2016-09-17-om-15-13-09

André van der Wiel
Scapeler partner van AiREAS

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Ozon zichtbaar gemaakt

AiREAS maakt het onzichtbare zichtbaar zoals ozon in de stad Eindhoven. Ozon is een stof met de chemische formule O3 en ontstaat uit andere stoffen (oa. uitlaatgassen) door de invloed van ultra violet licht (zonlicht) of elektrische ontladingen in de atmosfeer (onweer).  Lees meer over ozon op wikipedia

Een zonnige dag.

Het is daarom logisch te constateren dat op een zonnige zomerse dag de ozon concentratie toeneemt vanaf het moment dat het zonlicht op kracht komt. Gedurende de dag zal dat alleen maar toenemen, zeker als de zon kans ziet om haar energie volop los te laten op de stad. De volgende video laat zien wat er gebeurde op 18 augustus 2016.

Ozon op een zonnige dag in Eindhoven in time lapse visualisatie door Scapeler:

Ook s’nachts.

Maar ook s’nachts komt het voor dat er een toename van ozon concentratie zichtbaar wordt. De zon speelt dan natuurlijk geen rol dus dan is onweer een eerst volgende verklaring voor de toename. In de volgende video is in time lapse te zien wat op 20 augustus 2016 tussen 2 en 4 uur ‘s nachts gebeurde met de ozon concentratie.

Ozon ook in de nacht:

Onweer?

Maar was er wel onweer?

In de late avond voorafgaand was er wel een afkoelende bui maar terugkijkend naar het onweer beeld van dat tijdstip is niet iets bijzonders zien. http://nl.blitzortung.org

Verplaatsing ozon door wind?

Als het geen zonlicht is en geen onweer dan zou een verplaatsing van ozon door de wind een verklaring kunnen zijn. Elders overdag opgebouwde concentraties worden door de wind meegevoerd en bereiken de stad later in de nacht.

Gezondheidseffecten.

Op een zonnige zomerse dag kan de ozon concentratie hoog oplopen en afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en aanwezigheid van andere stoffen gaat een complex aan chemische reacties ontstaan met weer andere stoffen als resultaat (smog). Die stoffen zorgen bijvoorbeeld voor prikkelende ogen of irritatie aan de luchtwegen. Langdurige blootstelling aan ozon geeft een verhoogd risico op ziekte aan de luchtwegen.

Kan ik er wat aan doen?

Zeker. Neem de bron weg die ozon doet ontstaan (uitlaatgassen) door bijvoorbeeld vaker te gaan lopen of de fiets te nemen en kies voor duurzame lokale producten in plaats van de knoflook die helemaal uit China moet komen. Zo zijn er meer voorbeelden die eenvoudig te realiseren zijn en over het geheel het verschil kunnen maken.

André van der Wiel

Scapeler

ps. aanvullend het plaatje van het Luchtmeetnet waarin ook de nachtelijke verhoging van ozon concentratie zichtbaar is. Met dank aan mseverijnen (zie ook de reactie bij deze blog).

Schermafbeelding 2016-08-21 om 23.08.39

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | 2 Comments