AiREAS in 2018

Sinds eind 2016 wordt nagedacht over een vervolg van het AiREAS ILM 1.0 meetnetwerk dat sinds eind 2013 functioneert in Eindhoven. Het is destijds met vereende krachten neergezet in een wereld die zich nog aan het oriënteren was op gebied van luchtvervuiling. Twee jaar gesteggel volgde omdat Eindhoven graag regio breed wilde investeren zodat allerlei belangrijke opgaven aandacht konden krijgen, kosten verdeeld konden worden en uniformiteit in de aanpak moest leiden tot een serieuze dienstverlening.

Zo’n plan omvat vele partijen die hun zegje willen inbrengen. Ondertussen waren er dit jaar gemeenteraad verkiezingen. Gelukkig hebben vele coalities gezondheid nu hoog in het vaandel en worden lokale bestuurders onder druk gezet om snel wat te doen. Dat leverde een boeiende twee stromen snelheid. Het grote gesteggel enerzijds rond de ILM 2.0 begint positieve vormen aan te nemen. De discussie gaat vooral over wie draagt bij met geld, governance en het borgen van het hogere gezondheid doel in een discussie die vooral techniek lijkt te omvatten.

Anderzijds willen gemeenten in de omgeving en bepaalde wijken in Eindhoven veel sneller van start met het inzoemen op hun eigen lokale uitdagingen. Men heeft een tijdje gewacht op het AiREAS ILM 2.0 maar sluit zich nu versneld aan bij AiREAS Burgerparticipatie en ons zogeheten Q3 en Q4 netwerk, om hun eigen dynamische schil en burgerparticipatie op te zetten. Sinds na de zomer worden projecten weer toegekend en groeit het vertrouwen in de aanpak van ons onafhankelijke burger participatie initiatief. Dankzij niet alleen de kartrekkers van AiREAS maar ook de steun van de diversiteit aan partners.

Ondertussen zijn de publicaties van AiREAS wereldwijd meer dan 14.000 keer gedownload. En wordt de aanpak onverwacht door verschillende bronnen genoemd en erkend.

Advertisements
Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Eindhoven Noord en Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven

Vanavond werd het akkoord tussen het Leefbaarheidsfonds Airport Eindhoven en AiREAS officieel aangekondigd. De locatie was Eindhoven Airport zelf. Aanwezig waren bestuurders van het fonds, leden van het leefbaarheid en burgerparticipatieteam Eindhoven Noord (Acht, Achtse Barrier, Blixembosch, Woensel Noord), AiREAS, Stad van Morgen (COS3I) en Eindhovens Dagblad. Het doel van het akkoord is om inzicht te krijgen in de blootstelling  van de lokale bevolking aan de overlast, wat men zelf kan doen aan de leefbaarheid in de omgeving en hoe we de lokale en nationale instanties kunnen beïnvloeden met concrete gegevens. Het project is tevens een pilot voor eventuele uitvergroting naar andere betrokken gebieden.  

https://www.ed.nl/eindhoven/veertig-mille-uit-fonds-voor-luchtmetingen-eindhoven-noord~ae725944/

De luchthaven van Eindhoven geeft bij omwonenden overlast in de vorm van luchtvervuiling en geluidsoverlast. Sinds 2014 beseffen we, door een TNO rapport over ultrafijnstof uitstoot van vliegtuigen,  hoeveel potentiële gezondheid schade er wordt aangericht door het vliegverkeer. Daar komt nog bij wat het effect is van bestemmingsverkeer van auto’s en ander voertuigen van en naar het vliegveld? Andere, onderbouwde bronnen duiden op extra patronen van manipulatie van onze leefomgeving door middel van toevoegingen aan de uitstoot van vliegtuigen (zoals Chemtrails).

AiREAS is bezig met de verschillende gemeentes en de omgevingsdienst Zuid Oost Brabant in de regio met het zogeheten ILM 2.0. Dat is een meetservice dat vanuit drie grote opgaven kijkt naar vervuiling in stedelijke, airport en intensieve veehouderij situaties. Het vormt een soort regionale ruggengraat van kwalitatief hoogwaardige metingen. Maar dit is niet genoeg.

Voor burgerparticipatie moeten we veel dichter bij de leefsituatie van de inwoners komen en hun betrokkenheid zoeken. Dat noemen we de derde meetschil, de schil waarin we met instrumenten van lage kosten “het onzichtbare zichtbaar maken” samen met de lokale bewoners en betrokkenen. Door dit in AiREAS verband te doen brengen we alle schillen met elkaar in verband zodat er een optimale dialoog ontstaat ten behoeve van gezondheid waar iedereen (overheid, burgers, innovatief ondernemen, onderwijs en wetenschap) een waarde toevoegende rol in speelt.IMG-20181106-WA0010

 

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Research Gate

Jean-Paul Close on ResearchGate

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Electro Smog, een (nieuwe) vorm van luchtvervuiling?

Door: Rino Groenenberg

Al enige tijd ben ik in contact met AiREAS… een platform dat zich inzet voor een gezonde leefomgeving via o.a. luchtkwaliteitsmetingen, met als doel het terug dringen van deze vorm van vervuiling en het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag.

Zelf doe ik hier ook onderzoek naar aangezien ik Building Physics studeer aan de TU/e. Wat ik echter ben tegen gekomen tijdens mijn onderzoek is dat er meerdere vormen zijn van luchtvervuiling dan alleen fijnstof…

Er is namelijk ook electrosmog… Vervuiling van elektriciteit en draadloos communicatieverkeer. Dit gaat via de ether, wat eigenlijk ook lucht is. Vandaar de link. Er zijn verschillende vormen van electrosmog, waaronder:

Microwaves

Meerdere wetenschappers waarschuwen voor de gevaren van draadloze communicatie. Deze wetenschappers hebben zich verenigd via het bioinitiative report.

Verder zou ik mensen vooral willen attenderen de wetenschappers Martin Blank, Magda Havas en Devra Davis. Het is aan te bevelen de Youtube kanalen van deze personen te bestuderen.

Elektrische en Magnetische velden

Alles wat op het stroomnet is aangesloten, staat onder spanning. Ook als je een apparaat niet gebruikt. Voor een concreet voorbeeld kunt u ook een blog van mij lezen hierover.

Verder zijn er ook magnetische velden om rekening mee te houden. Daarbij geldt over het algemeen de regel, hoe meer stroom iets gebruikt, hoe groter het magnetisch veld. Ga dus bijv. niet naast een transformatorhuisje wonen of werken.

Een leuk voorbeeld hiervan is ook het volgende Youtube filmpje waarin u kunt zien wat de invloed is van het volume op magnetische velden van een speaker box.

Voor de liefhebbers staan er nog meer video’s op mijn Youtube kanaal. Tevens heb ik ook een Patreon pagina.

Dirty Electricity

Naast de eerder genoemde elektrische en magnetische velden is er ook een vorm van electro pollution in de vorm van dirty electricity (DE) / dirty power / EMI (electro magnetic interference)… Wetenschapper en onderzoeker Sam Milham heeft hier een groot gedeelte van zijn carrière aan gewijd… Zijn conclusie was dat blootstelling aan deze straling een significante correlatie heeft met kanker (omdat het zorgt voor stress in je lichaam wat je immuunsysteem verzwakt). In een case study vermeld hij dat “a single year of employment in a room that had a G/S meter overlad increased a teacher’s cancer risk by 26%. Volgens Sam Milham is Dirty Electricity een van de meest gevaarlijke vormen van straling, maar tevens wel een die het gemakkelijkst aan te pakken is door het te filteren.

Overige vormen van straling

Er zijn ook andere vormen van straling, zoals röntgen, zonnestraling, kosmische straling,  etc. Dit zijn echter weer specialismen op zichzelf en zullen in deze blog niet behandeld worden.

Hoeveel Straling is er in Eindhoven en Brainport Area ?

Zelf ben ik in bezit van diverse meetapparaten en hiermee heb ik meerdere malen steekproeven gedaan. Wat me daarbij is opgevallen is dat de niveaus van de microwaves veel hoger zijn dan noodzakelijk en dat er veel antennes staan bovenop appartementen… Dit vind ik persoonlijk vrij zorgelijk, aangezien in de film Resonance, beings of Frequency wordt gemeld dat iedereen die binnen 500 meter van een zendmast woont een 3x zo hoge kans heeft op kanker (statistisch gezien). Vooral mensen die in het directe zicht wonen of onder een zendmast zou ik aanraden om metingen te doen en maatregelen te nemen. Verder is het mij opgevallen dat er zeer veel dirty electricity is, vooral op plekken waar je het niet mag verwachten zoals op de TU/e, op High Tech Campus en in veel kantooromgevingen.

Wat is er aan te doen?

Zoals elke wetenschapper is het probleem het best objectief aan te pakken… Dit houdt in dat begonnen wordt met een 0 meting om te bekijken waar men op dit moment staat. Vervolgens kunnen afhankelijk van de wensen en budget maatregelen genomen worden, waarna via een na meting gekeken kan worden of de maatregelen goed genomen zijn. Verder zijn er een aantal simpele tips die voor iedereen gemakkelijk en gratis te nemen zijn.

Wat is aan te bevelen qua beleid?

Bedrijven kunnen contact opnemen voor een op maat gemaakt advies, hetzelfde geldt voor consumenten.

Overheden en instanties die gaan over beleid wil ik aanbevelen om richtlijnen op te stellen voor blootstelling aan de verschillende stralingen… Op dit moment zijn er bijna geen wetten hiervoor waardoor iedereen zich verschuilt achter regelgeving. Op het moment dat er richtlijnen komen zou dit een mooie eerste stap zijn aangezien dit dan bijv. ook invloed kan hebben op waarde van vastgoed e.d. Overheden mogen ook contact opnemen.

Meer info en contact

www.lowemflife.com

www.facebook.com/stralingstips/

https://www.linkedin.com/in/rinogroenenberg/ (ik accepteer alle verzoeken/berichten).

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , | Leave a comment

Geslaagd Playful City event

This gallery contains 12 photos.

Originally posted on Stad van Morgen:
We kijken terug op een geslaagd Playful City event in het TAC gebouw te Eindhoven op 1 juni. Het doel was om de deelnemers zelf te laten ervaren wat het is om op een…

Gallery | Leave a comment

Meer dan 11.000 downloads

We schrijven geschiedenis met AiREAS. En de wereld kijkt mee want alle ervaringen tekenen we op en worden gepubliceerd. Sinds eind 2016 zijn er twee publicaties via de wereldwijde organisatie Springer uitgebracht voor gratis download. Nu is AiREAS taaie kost en van een orde dat alleen een speciaal publiek aantrekt. Dan is het toch mooi dat we tot de top 50% downloadables behoren in een organisatie die per jaar zo’n 250.000 publicaties op de markt brengt.

AiREAS Phase 1: meer dan 5000 downloads

AiREAS Phase 3: meer dan 6300 downloads

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

AiREAS is populair in de media

Het is verkiezingstijd en dan wordt te pas en te onpas gebruikt gemaakt van de media om allerlei politieke uitspraken te doen of programma’s aan te kondigen die door een nieuwe coalitie nog moeten worden gedragen. Ook het thema luchtkwaliteit is populair en iedereen doet er wel een uitspraak over. In korte tijd werd AiREAS meerdere keren genoemd.

4 miljoen nodig

img_20180224_111657226056347.jpg

Graag. Maar voor wie of wat? Dit bericht in het Eindhovens Dagblad is het resultaat van een presentatie van het RIVM (instituut voor gezondheid en milieu) aan Provinciale Staten. AiREAS is betrokken bij de discussie maar de details die genoemd worden zijn wat ons betreft nog in ontwerp fase.

Sinds 2016 wordt er gesproken over de uitbreiding van het Eindhovense meetnetwerk van AiREAS. AiREAS is een burger innovatie initiatief voor gezondheid gedreven gebiedsontwikkeling, met overheid participatie. “RIVM, dat de metingen moet gaan verrichten” strookt dus niet met de basis van AiREAS waarin alle partijen hun democratische zeggenschap hebben in de prioriteiten en keuzes, niet alleen het RIVM, en waarin gezondheid gedreven gebiedsontwikkeling en innovatie voorop staat. Metingen zijn slechts een middel, voor AiREAS een middel gericht op cocreatie van een gezonde mens en leefomgeving. RIVM is een overheid orgaan dat onderdeel is van een landelijk politiek economische beleid dat niet gericht op gezondheid maar economische groei. Daarom zetten wij druk op de coalitie om vanuit AiREAS te redeneren, niet vanuit het RIVM of de overheid, maar als participatiemaatschappij waarin we allemaal samen verantwoordelijkheid nemen, zowel voor de meetkeuzes als de maatregelen op weg naar een gezondheid die we nu moeten missen.

Ook het gezondheidsonderzoek van anderhalf jaar dat aangekondigd wordt is een vervolg van dat wat in AiREAS de POP werd genoemd. De medisch deskundige, onafhankelijke partners in AiREAS hebben echter niet mee mogen doen in de discussie toen deze door de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant en RIVM werd opgezet. In plaats daarvan werd de eveneens politiek aangestuurde GGD aan tafel gevraagd. GGD heeft altijd met AiREAS meegekeken maar nooit mede verantwoordelijkheid genomen voor gezondheid. Anderen hebben dat wel gedaan, velen met wereldwijde erkenning voor hun expertise.

De uitbreiding, de investering van 4 miljoen, het onderzoek en de participatieve regie of niet van AiREAS, zit dus nog vol vraagtekens.

Er wordt erg gemakkelijk gebruik gemaakt van de naam AiREAS maar de genoemde context en werkwijze is verre van Sustainocratisch, kernwaarden gedreven.

We nemen het RIVM niet kwalijk. Het is al moeilijk genoeg om alle neuzen in de maatschappelijke hiërarchie op een lijn te krijgen. Maar voordat iets AiREAS genoemd kan worden moet er echt nog wat gebeuren.

img_20180302_152237802594318.jpg

De Vestdijk

De titel komt overeen met de opmerkingen van AiREAS over de keuzes die tot de huidige Vestdijk chaos hebben geleid. Ook in het artikel van de VVD-ers Monique List en Tom Meyling staan opmerkingen die van AiREAS afkomstig zijn. Ze zijn echter ingepakt in een eigen politiek verhaal en interpretatie.

AiREAS redeneert volgens de 5 Sustainocratische kernwaarden. Zijn de maatregelen aan de Vestdijk gezond? Nee! Veilig? Nee! In samenspraak tot stand gekomen? Nee! Vanuit bewustwording gedaan? Volgens de wethouder wel, maar dan wordt er ons inziens uiterst onzorgvuldig mee omgegaan. “Het is een proef”, stelt de wethouder. Maar als het om een proef gaat, wat tracht het te bewijzen? Op dit moment alleen maar dat publieke ergernis leidt tot inspraak, maar vanuit een negatieve benadering. En dat men gaat twijfelen aan de bestuurlijke capaciteiten in de stad. Want wat er nu door automobilisten en fietser gedaan wordt om de hindernissen te omzeilen is moderne ruimtelijke planning en invulling onwaardig. Als Chinezen of Indiaase bestuurders op bezoek komen dan laten we vol trots onze Stad van Morgen en bijbehorende AiREAS samenwerking zien, maar ook vol ergernis de wanprestaties van de Vestdijk.

Dat de binnenstad minder vervuild zou zijn dan de wijken is iets dat voortkomt uit verschillende interpretaties en momentopnamen. De binnenstad van Eindhoven is niet zo dicht bewoond als bijvoorbeeld Breda. De bewoning vindt plaats in de wijken. Dat betekent dat veel vervuiling van verwarming, houtkachels en BBQs in de wijken gemeten wordt. Ook de vervuiling van verkeer op de rondweg en de verkeersaders tijdens spitsuren toont grote pieken die de vervuiling van de binnenstad ver overschreiden. Dat neemt niet weg dat de binnenstad gezond zou zijn of zou voldoen aan gezondheid criteria. Dat is een politieke belangen interpretatie waar AiREAS niet achter kan staan. Het gaat ons niet om de norm van individuele vervuiling maar het cumulatieve effect van alle blootstelling voor de mens. Dan geeft Eindhoven en heel noordwest Europa een gevaarlijk en verontrustend beeld. Maatregelen die door AiREAS worden onderbouwd en door Stad van Morgen initiatieven opgebouwd zijn:

  • Autoloze stad: de auto heeft geen toegevoegde waarde in de stad. Andere, gezondere of niet vervuilende vormen van mobiliteit zijn veel effectiever gericht op de vele doelgroepen in de stad (ouderen, jongeren, gehandicapten, werkenden, toerisme, enz).
  • Voedsel transitie: huidige vormen van landbouw en veehouderij zijn zwaar vervuilend. De transitie van monocultuur naar permacultuur en voedselbossen wordt gedaan door de FRE2SH samenwerking. Ook de stedelijke afhankelijkheid van voedsel van ver weg, met alle vervuilende logistieke processen, wordt aangepakt door als Stad veel meer zelfvoorziening na te streven.
  • Sociale inclusie in de wijken in gezondheid gedreven activiteiten door en met bewoners wordt gedaan door COS3I.

Toegang tot onze gemeenschapsmiddelen via de overheid is nog ver te zoeken. Wie weet brengen de verkiezingen op 21 maart daar nog verandering in.

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven, VE2RS | Tagged , , | 1 Comment