AiREAS is populair in de media

Het is verkiezingstijd en dan wordt te pas en te onpas gebruikt gemaakt van de media om allerlei politieke uitspraken te doen of programma’s aan te kondigen die door een nieuwe coalitie nog moeten worden gedragen. Ook het thema luchtkwaliteit is populair en iedereen doet er wel een uitspraak over. In korte tijd werd AiREAS meerdere keren genoemd.

4 miljoen nodig

img_20180224_111657226056347.jpg

Graag. Maar voor wie of wat? Dit bericht in het Eindhovens Dagblad is het resultaat van een presentatie van het RIVM (instituut voor gezondheid en milieu) aan Provinciale Staten. AiREAS is betrokken bij de discussie maar de details die genoemd worden zijn wat ons betreft nog in ontwerp fase.

Sinds 2016 wordt er gesproken over de uitbreiding van het Eindhovense meetnetwerk van AiREAS. AiREAS is een burger innovatie initiatief voor gezondheid gedreven gebiedsontwikkeling, met overheid participatie. “RIVM, dat de metingen moet gaan verrichten” strookt dus niet met de basis van AiREAS waarin alle partijen hun democratische zeggenschap hebben in de prioriteiten en keuzes, niet alleen het RIVM, en waarin gezondheid gedreven gebiedsontwikkeling en innovatie voorop staat. Metingen zijn slechts een middel, voor AiREAS een middel gericht op cocreatie van een gezonde mens en leefomgeving. RIVM is een overheid orgaan dat onderdeel is van een landelijk politiek economische beleid dat niet gericht op gezondheid maar economische groei. Daarom zetten wij druk op de coalitie om vanuit AiREAS te redeneren, niet vanuit het RIVM of de overheid, maar als participatiemaatschappij waarin we allemaal samen verantwoordelijkheid nemen, zowel voor de meetkeuzes als de maatregelen op weg naar een gezondheid die we nu moeten missen.

Ook het gezondheidsonderzoek van anderhalf jaar dat aangekondigd wordt is een vervolg van dat wat in AiREAS de POP werd genoemd. De medisch deskundige, onafhankelijke partners in AiREAS hebben echter niet mee mogen doen in de discussie toen deze door de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant en RIVM werd opgezet. In plaats daarvan werd de eveneens politiek aangestuurde GGD aan tafel gevraagd. GGD heeft altijd met AiREAS meegekeken maar nooit mede verantwoordelijkheid genomen voor gezondheid. Anderen hebben dat wel gedaan, velen met wereldwijde erkenning voor hun expertise.

De uitbreiding, de investering van 4 miljoen, het onderzoek en de participatieve regie of niet van AiREAS, zit dus nog vol vraagtekens.

Er wordt erg gemakkelijk gebruik gemaakt van de naam AiREAS maar de genoemde context en werkwijze is verre van Sustainocratisch, kernwaarden gedreven.

We nemen het RIVM niet kwalijk. Het is al moeilijk genoeg om alle neuzen in de maatschappelijke hiërarchie op een lijn te krijgen. Maar voordat iets AiREAS genoemd kan worden moet er echt nog wat gebeuren.

img_20180302_152237802594318.jpg

De Vestdijk

De titel komt overeen met de opmerkingen van AiREAS over de keuzes die tot de huidige Vestdijk chaos hebben geleid. Ook in het artikel van de VVD-ers Monique List en Tom Meyling staan opmerkingen die van AiREAS afkomstig zijn. Ze zijn echter ingepakt in een eigen politiek verhaal en interpretatie.

AiREAS redeneert volgens de 5 Sustainocratische kernwaarden. Zijn de maatregelen aan de Vestdijk gezond? Nee! Veilig? Nee! In samenspraak tot stand gekomen? Nee! Vanuit bewustwording gedaan? Volgens de wethouder wel, maar dan wordt er ons inziens uiterst onzorgvuldig mee omgegaan. “Het is een proef”, stelt de wethouder. Maar als het om een proef gaat, wat tracht het te bewijzen? Op dit moment alleen maar dat publieke ergernis leidt tot inspraak, maar vanuit een negatieve benadering. En dat men gaat twijfelen aan de bestuurlijke capaciteiten in de stad. Want wat er nu door automobilisten en fietser gedaan wordt om de hindernissen te omzeilen is moderne ruimtelijke planning en invulling onwaardig. Als Chinezen of Indiaase bestuurders op bezoek komen dan laten we vol trots onze Stad van Morgen en bijbehorende AiREAS samenwerking zien, maar ook vol ergernis de wanprestaties van de Vestdijk.

Dat de binnenstad minder vervuild zou zijn dan de wijken is iets dat voortkomt uit verschillende interpretaties en momentopnamen. De binnenstad van Eindhoven is niet zo dicht bewoond als bijvoorbeeld Breda. De bewoning vindt plaats in de wijken. Dat betekent dat veel vervuiling van verwarming, houtkachels en BBQs in de wijken gemeten wordt. Ook de vervuiling van verkeer op de rondweg en de verkeersaders tijdens spitsuren toont grote pieken die de vervuiling van de binnenstad ver overschreiden. Dat neemt niet weg dat de binnenstad gezond zou zijn of zou voldoen aan gezondheid criteria. Dat is een politieke belangen interpretatie waar AiREAS niet achter kan staan. Het gaat ons niet om de norm van individuele vervuiling maar het cumulatieve effect van alle blootstelling voor de mens. Dan geeft Eindhoven en heel noordwest Europa een gevaarlijk en verontrustend beeld. Maatregelen die door AiREAS worden onderbouwd en door Stad van Morgen initiatieven opgebouwd zijn:

  • Autoloze stad: de auto heeft geen toegevoegde waarde in de stad. Andere, gezondere of niet vervuilende vormen van mobiliteit zijn veel effectiever gericht op de vele doelgroepen in de stad (ouderen, jongeren, gehandicapten, werkenden, toerisme, enz).
  • Voedsel transitie: huidige vormen van landbouw en veehouderij zijn zwaar vervuilend. De transitie van monocultuur naar permacultuur en voedselbossen wordt gedaan door de FRE2SH samenwerking. Ook de stedelijke afhankelijkheid van voedsel van ver weg, met alle vervuilende logistieke processen, wordt aangepakt door als Stad veel meer zelfvoorziening na te streven.
  • Sociale inclusie in de wijken in gezondheid gedreven activiteiten door en met bewoners wordt gedaan door COS3I.

Toegang tot onze gemeenschapsmiddelen via de overheid is nog ver te zoeken. Wie weet brengen de verkiezingen op 21 maart daar nog verandering in.

Advertisements
Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven, VE2RS | Tagged , , | 1 Comment

Vandaag gaat het niet goed met de lucht

Vannacht viel er sneeuw in Eindhoven en verre omgeving. Op zich een mooi gezicht. Maar op de meters van AiREAS zien we ineens dat de luchtvervuiling van fijnstof schrikbarend stijgt. Kijk zelf naar deze animatie van vanochtend (met dank aan partner Scapeler).

Nadat we het vermoeden hadden uitgesproken dat we misschien sneeuwvlokjes of mist aan het tellen waren werd bevestigt dat het echt om fijnstof gaat. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij houtkachels die aangestoken worden als mensen hun zaterdag gaan vieren. Het is niet alleen een probleem in Eindhoven maar heel midden Europa, zoals de plaatjes laten zien.

 

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Curieuze neuzen

In Antwerpen gaan 20.000 mensen luchtkwaliteit monsters verzamelen die door de universiteit worden onderzocht op stikstofoxides. Dat is de belangrijkste vervuiling die door verkeer wordt veroorzaakt is de algemene opinie.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/22/onderzoek-luchtkwaliteit/

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Luchtwachters

Overal in het land werden vandaag verkeersborden onthuld door burgers die zichzelf luchtwachters noemen. We willen allemaal dat onze gezondheid en leefbare leefomgeving voorrang krijgt in het politieke beleid en verbetert door structurele toegepaste innovaties. Milieudefensie staat landelijk achter deze actie terwijl 14 jarige spreektalent Lisa van der Geer namens haar generatie het woord doet.

Omroep Brabant, het Jeugdjournaal, Studio040, Eindhovens Dagblad, waren media kanalen die vroeg naar de Mauritsstraat kwamen in Eindhoven om verslag te doen van deze unieke ochtendgebeurtenis.

Burger Belangen wijst op artikel 22 van de grondwet waarin de overheid zorg moet dragen voor de gezondheid van de burgers.  Deze grondwet en menselijk grondrecht wordt door de politieke economische sturing met de olielaarzen betrapt. Milieudefensie heeft een rechtszaak aangespannen tegen de nationale overheid wegens schending van de mensenrechten. De eerste zitting heeft men verloren en men heeft hoger beroep aangespannen.

AiREAS is al sinds 2011 actief op gebied van gezondheid en luchtkwaliteit. We meten de luchtkwaliteit niet alleen om te kijken hoe slecht we het doen maar vooral hoe goed we samen maatregelen nemen die ertoe doen.

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Thuis metende mensen

Multi-Vendor Sensornetwerk versie 2.pptx

Voor thuisapplicaties werken we met sensor types Q4 en Q3. Met de overheid vooral Q3, Q2 en Q1

Steeds meer mensen willen thuis de luchtkwaliteit en geluidshinder meten met AiREAS. We zijn echter geen commerciële organisatie die sensoren levert. We werken samen (liefst inclusief overheid) aan gezondheid en luchtkwaliteit op lokaal en gebiedsniveau. Dat doen we graag op projectbasis inclusief financiering. Als dat niet kan dan doen we het vanuit intrinsieke motivatie.

We vragen aan degenen die mee willen doen om een vrijwillige bijdrage aan het goodwill of sympathie fonds van de Stad van Morgen. Zodat wij de aanschaf, huur of aanpassingen aan sensoren kunnen organiseren maar ook reiskosten kunnen financieren, en de interactie met de overheid, wetenschap, bedrijfsleven enz kunnen blijven doen.

We kunnen er geen commerciële prijs aan hangen want al die sensoren zijn nog niet stabiel genoeg om er garanties aan te koppelen vanuit ons kwaliteit perspectief. Daarom wordt er steeds met de software en hardware gestoeid om tot goede resultaten te komen. Het gaat uiteindelijk om de inzichten, niet de overdracht van kastjes. Daarnaast is het een samenwerking die meerdere maanden en zelfs jaren vergt om goede inzichten te verzamelen. Dat is onbetaalbaar in een commerciële omgeving.

Met de Europese beweging van thuis metende mensen ontstaat een gigantische beeldvorming van de problematiek, eigen verantwoordelijkheid en dat wat we kunnen eisen van onze bestuurders.

Stap 1: Toekenning van middelen via het fonds

Stap 2: Aanschaf en voorbereiding van de sensoren

Stap 3: Installatie

Thuissensor van het type Q4 (aangepast)

Enkele boeiende resultaten via partner Scapeler

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Status AiREAS

AiREAS is volop in ontwikkeling. Maar dat gaat met enige logische spanningsvelden.

Stad van Morgen

Er gebeurt veel in en rondom AiREAS Eindhoven en Brabant voor een gezonde stad. Dat is niet voor iedereen even zichtbaar. Vandaar even een beschrijving van de stand van zaken. Positief is natuurlijk dat er overal activiteiten zijn die uiteindelijk moeten leiden tot onze gezondere leefomgeving. Ook zien we de obstakels verschijnen uit de oude macht en sturingscultuur van een politiek economische werkelijkheid die de processen van samenwerking en cocreatie moeilijk maken. Het is allemaal onderdeel van een intense evolutie waar we midden in zitten. Het mooie is dat we het allemaal kunnen beïnvloeden zoals vele burgerbelangenverenigingen ook daadwerkelijk en succesvol doen.

Zoals u misschien weet is AiREAS een, door burgers opgezet samenwerkingsverband in Brabant voor gezonde gebiedsontwikkeling vanuit luchtkwaliteit. Ons werk richt zich in eerste instantie op Eindhoven om de complexiteit onder de knie te krijgen van het werken op niveau 4 bewustzijn gedreven gebiedsontwikkeling. Sinds 2010 bestaat…

View original post 740 more words

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Op niveau 4 heeft de overheid niet het laatste woord

AiREAS is een voorbeeld van integraal niveau 4 samenwerken

Stad van Morgen

Wat is “Niveau 4”? Niveau 4 is een begrip dat we op verschillende fronten zijn tegengekomen in wetenschappelijke en intellectuele publicaties, en onze eigen expertise opbouw dat heeft geleid tot het ontstaan van de Stad van Morgen:

Niveau 4 bewustwording
Wanneer we de inzichten van psychiater en filosoof Dabrowski ter harte nemen dan geeft niveau 4 betekenis aan een multi-niveau loslaatproces:

dabrowski-niveau-4

Niveau 4 menselijke complexiteit
In mijn eigen research over de menselijke complexiteit sinds 2007 refereer ik naar niveau 4 als het gebied waarin we opnieuw op zoek gaat naar een nieuwe fase van harmonie door toepassing van authentiek leiderschap (de groene lijn vanuit een nieuwe fase van bewustwording).

Niveau 4 gebiedsontwikkeling
De analyse die door Presencing Institute van Otto Schwarmer (U-Theorie) en Peter Senge (beide van Harvard University) wordt geponeerd laat een matrix zien van bewustwordingsniveaus en organisatievormen. De vorm die op beide assen niveau 4 bereikt is…

View original post 652 more words

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment