Zorgwekkend nieuws

Op landelijk niveau scoort Nederland slecht qua consequenties van luchtvervuiling voor onze meest dierbare gezinsleden, de jongsten.

Door de hoge concentratie van autos, vrachtwagen en scheepvaart in ons land is de vervuiling evenredig hoog. Schone mobiliteit en verandering van mobiliteit behoeften laten te lang op zich wachten.

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Vaste meetkastjes geplaatst in Eindhoven Noord en Nuenen

De vaste meetstations in Eindhoven Noord en Nuenen

Deze vaste meetstations zijn onderdeel van twee verschillende overeenkomsten.

Eindhoven Noord

De 4 stations van Eindhoven (de 3 blauwe punten op de kaart zijn 4 meetstations) Noord zijn onderdeel van een project dat AiREAS doet samen met het Leefbaarheidsfonds van het vliegveld Eindhoven en de lokale leefbaarheidsteam en dorpsraad van de Achtse Barrier en Acht respectievelijk. De uitdaging is hier om de impact van het vliegverkeer (luchtvervuiling en geluid) te bestuderen in relatie tot andere hinder in de regio maar altijd met het oog op verbetering van de gezondheid.

Nuenen

De 4 meetstations van Nuenen (de 3 groene bolletjes) staan langs drukke verkeersaders om de impact daarvan te meten op de bevolking in het gebied. Dit doet AiREAS in samenwerking met de gemeente Nuenen.

Burgerparticipatie overleg Eindhoven Noord

Naast de vaste kastjes zijn er ook een 20 tal mobiele, draagbare kastjes uitgedeeld in Noord en 5 in Nuenen voor inzicht in directe blootstelling. De projecten hebben een duur van 2 jaar en elke 3 maanden worden de installatie verplaatst en de inzichten met de bevolking en deelnemers besproken.

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Meten thuis en privacy

In Eindhoven Noord hebben we enige dagen geleden meetkastjes opgehangen bij wijkbewoners thuis in de tuin. Vanavond zijn we samen gekomen om naar de eerste data te kijken en wat belangrijke zaken te overleggen. Zoals privacy bijvoorbeeld.

De kastjes meten luchtkwaliteit, luchtvochtigheid, geluid, CO2, temperatuur, enz. Ze zijn geïnstalleerd in de tuinen van de deelnemers. De geregistreerde data is zichtbaar via computers. Omdat de locatie zo specifiek is zijn er een aantal zaken belangrijk:

1. Veiligheid

De installatie is tijdelijk. Toch dient deze voldoende stevig te zijn dat het geen probleem oplevert bij een storm of zo. De huidige installaties hebben al een storm doorstaan. Daarom werd besloten er niets aan te veranderen.

2. Privacy

De meetgegevens moeten geïnterpreteerd worden. Daarvoor is context nodig. Sommige informatie kan gevoelig liggen, zeker als het in real time zichtbaar is. We hebben besloten om de data allereerst te ontsluiten voor de deelnemers zelf, nog niet algemeen. Zo bouwen we wat ervaring op met elkaar. Elke drie maanden volgt een presentatie van de inzichten die we hebben opgedaan.

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

AiREAS in 2018

Sinds eind 2016 wordt nagedacht over een vervolg van het AiREAS ILM 1.0 meetnetwerk dat sinds eind 2013 functioneert in Eindhoven. Het is destijds met vereende krachten neergezet in een wereld die zich nog aan het oriënteren was op gebied van luchtvervuiling. Twee jaar gesteggel volgde omdat Eindhoven graag regio breed wilde investeren zodat allerlei belangrijke opgaven aandacht konden krijgen, kosten verdeeld konden worden en uniformiteit in de aanpak moest leiden tot een serieuze dienstverlening.

Zo’n plan omvat vele partijen die hun zegje willen inbrengen. Ondertussen waren er dit jaar gemeenteraad verkiezingen. Gelukkig hebben vele coalities gezondheid nu hoog in het vaandel en worden lokale bestuurders onder druk gezet om snel wat te doen. Dat leverde een boeiende twee stromen snelheid. Het grote gesteggel enerzijds rond de ILM 2.0 begint positieve vormen aan te nemen. De discussie gaat vooral over wie draagt bij met geld, governance en het borgen van het hogere gezondheid doel in een discussie die vooral techniek lijkt te omvatten.

Anderzijds willen gemeenten in de omgeving en bepaalde wijken in Eindhoven veel sneller van start met het inzoemen op hun eigen lokale uitdagingen. Men heeft een tijdje gewacht op het AiREAS ILM 2.0 maar sluit zich nu versneld aan bij AiREAS Burgerparticipatie en ons zogeheten Q3 en Q4 netwerk, om hun eigen dynamische schil en burgerparticipatie op te zetten. Sinds na de zomer worden projecten weer toegekend en groeit het vertrouwen in de aanpak van ons onafhankelijke burger participatie initiatief. Dankzij niet alleen de kartrekkers van AiREAS maar ook de steun van de diversiteit aan partners.

Ondertussen zijn de publicaties van AiREAS wereldwijd meer dan 14.000 keer gedownload. En wordt de aanpak onverwacht door verschillende bronnen genoemd en erkend.

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Eindhoven Noord en Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven

Vanavond werd het akkoord tussen het Leefbaarheidsfonds Airport Eindhoven en AiREAS officieel aangekondigd. De locatie was Eindhoven Airport zelf. Aanwezig waren bestuurders van het fonds, leden van het leefbaarheid en burgerparticipatieteam Eindhoven Noord (Acht, Achtse Barrier, Blixembosch, Woensel Noord), AiREAS, Stad van Morgen (COS3I) en Eindhovens Dagblad. Het doel van het akkoord is om inzicht te krijgen in de blootstelling  van de lokale bevolking aan de overlast, wat men zelf kan doen aan de leefbaarheid in de omgeving en hoe we de lokale en nationale instanties kunnen beïnvloeden met concrete gegevens. Het project is tevens een pilot voor eventuele uitvergroting naar andere betrokken gebieden.  

https://www.ed.nl/eindhoven/veertig-mille-uit-fonds-voor-luchtmetingen-eindhoven-noord~ae725944/

De luchthaven van Eindhoven geeft bij omwonenden overlast in de vorm van luchtvervuiling en geluidsoverlast. Sinds 2014 beseffen we, door een TNO rapport over ultrafijnstof uitstoot van vliegtuigen,  hoeveel potentiële gezondheid schade er wordt aangericht door het vliegverkeer. Daar komt nog bij wat het effect is van bestemmingsverkeer van auto’s en ander voertuigen van en naar het vliegveld? Andere, onderbouwde bronnen duiden op extra patronen van manipulatie van onze leefomgeving door middel van toevoegingen aan de uitstoot van vliegtuigen (zoals Chemtrails).

AiREAS is bezig met de verschillende gemeentes en de omgevingsdienst Zuid Oost Brabant in de regio met het zogeheten ILM 2.0. Dat is een meetservice dat vanuit drie grote opgaven kijkt naar vervuiling in stedelijke, airport en intensieve veehouderij situaties. Het vormt een soort regionale ruggengraat van kwalitatief hoogwaardige metingen. Maar dit is niet genoeg.

Voor burgerparticipatie moeten we veel dichter bij de leefsituatie van de inwoners komen en hun betrokkenheid zoeken. Dat noemen we de derde meetschil, de schil waarin we met instrumenten van lage kosten “het onzichtbare zichtbaar maken” samen met de lokale bewoners en betrokkenen. Door dit in AiREAS verband te doen brengen we alle schillen met elkaar in verband zodat er een optimale dialoog ontstaat ten behoeve van gezondheid waar iedereen (overheid, burgers, innovatief ondernemen, onderwijs en wetenschap) een waarde toevoegende rol in speelt.IMG-20181106-WA0010

 

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Research Gate

Jean-Paul Close on ResearchGate

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Electro Smog, een (nieuwe) vorm van luchtvervuiling?

Door: Rino Groenenberg

Al enige tijd ben ik in contact met AiREAS… een platform dat zich inzet voor een gezonde leefomgeving via o.a. luchtkwaliteitsmetingen, met als doel het terug dringen van deze vorm van vervuiling en het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag.

Zelf doe ik hier ook onderzoek naar aangezien ik Building Physics studeer aan de TU/e. Wat ik echter ben tegen gekomen tijdens mijn onderzoek is dat er meerdere vormen zijn van luchtvervuiling dan alleen fijnstof…

Er is namelijk ook electrosmog… Vervuiling van elektriciteit en draadloos communicatieverkeer. Dit gaat via de ether, wat eigenlijk ook lucht is. Vandaar de link. Er zijn verschillende vormen van electrosmog, waaronder:

Microwaves

Meerdere wetenschappers waarschuwen voor de gevaren van draadloze communicatie. Deze wetenschappers hebben zich verenigd via het bioinitiative report.

Verder zou ik mensen vooral willen attenderen de wetenschappers Martin Blank, Magda Havas en Devra Davis. Het is aan te bevelen de Youtube kanalen van deze personen te bestuderen.

Elektrische en Magnetische velden

Alles wat op het stroomnet is aangesloten, staat onder spanning. Ook als je een apparaat niet gebruikt. Voor een concreet voorbeeld kunt u ook een blog van mij lezen hierover.

Verder zijn er ook magnetische velden om rekening mee te houden. Daarbij geldt over het algemeen de regel, hoe meer stroom iets gebruikt, hoe groter het magnetisch veld. Ga dus bijv. niet naast een transformatorhuisje wonen of werken.

Een leuk voorbeeld hiervan is ook het volgende Youtube filmpje waarin u kunt zien wat de invloed is van het volume op magnetische velden van een speaker box.

Voor de liefhebbers staan er nog meer video’s op mijn Youtube kanaal. Tevens heb ik ook een Patreon pagina.

Dirty Electricity

Naast de eerder genoemde elektrische en magnetische velden is er ook een vorm van electro pollution in de vorm van dirty electricity (DE) / dirty power / EMI (electro magnetic interference)… Wetenschapper en onderzoeker Sam Milham heeft hier een groot gedeelte van zijn carrière aan gewijd… Zijn conclusie was dat blootstelling aan deze straling een significante correlatie heeft met kanker (omdat het zorgt voor stress in je lichaam wat je immuunsysteem verzwakt). In een case study vermeld hij dat “a single year of employment in a room that had a G/S meter overlad increased a teacher’s cancer risk by 26%. Volgens Sam Milham is Dirty Electricity een van de meest gevaarlijke vormen van straling, maar tevens wel een die het gemakkelijkst aan te pakken is door het te filteren.

Overige vormen van straling

Er zijn ook andere vormen van straling, zoals röntgen, zonnestraling, kosmische straling,  etc. Dit zijn echter weer specialismen op zichzelf en zullen in deze blog niet behandeld worden.

Hoeveel Straling is er in Eindhoven en Brainport Area ?

Zelf ben ik in bezit van diverse meetapparaten en hiermee heb ik meerdere malen steekproeven gedaan. Wat me daarbij is opgevallen is dat de niveaus van de microwaves veel hoger zijn dan noodzakelijk en dat er veel antennes staan bovenop appartementen… Dit vind ik persoonlijk vrij zorgelijk, aangezien in de film Resonance, beings of Frequency wordt gemeld dat iedereen die binnen 500 meter van een zendmast woont een 3x zo hoge kans heeft op kanker (statistisch gezien). Vooral mensen die in het directe zicht wonen of onder een zendmast zou ik aanraden om metingen te doen en maatregelen te nemen. Verder is het mij opgevallen dat er zeer veel dirty electricity is, vooral op plekken waar je het niet mag verwachten zoals op de TU/e, op High Tech Campus en in veel kantooromgevingen.

Wat is er aan te doen?

Zoals elke wetenschapper is het probleem het best objectief aan te pakken… Dit houdt in dat begonnen wordt met een 0 meting om te bekijken waar men op dit moment staat. Vervolgens kunnen afhankelijk van de wensen en budget maatregelen genomen worden, waarna via een na meting gekeken kan worden of de maatregelen goed genomen zijn. Verder zijn er een aantal simpele tips die voor iedereen gemakkelijk en gratis te nemen zijn.

Wat is aan te bevelen qua beleid?

Bedrijven kunnen contact opnemen voor een op maat gemaakt advies, hetzelfde geldt voor consumenten.

Overheden en instanties die gaan over beleid wil ik aanbevelen om richtlijnen op te stellen voor blootstelling aan de verschillende stralingen… Op dit moment zijn er bijna geen wetten hiervoor waardoor iedereen zich verschuilt achter regelgeving. Op het moment dat er richtlijnen komen zou dit een mooie eerste stap zijn aangezien dit dan bijv. ook invloed kan hebben op waarde van vastgoed e.d. Overheden mogen ook contact opnemen.

Meer info en contact

www.lowemflife.com

www.facebook.com/stralingstips/

https://www.linkedin.com/in/rinogroenenberg/ (ik accepteer alle verzoeken/berichten).

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , | Leave a comment