Zorg en technologie als studenten uitdaging

Een leerzame proef om de zorgketen vanaf de basis te innoveren

Stad van Morgen

prevention

het“continuum of care” concept

Samen met AiREAS en de TU/e kijken we door participerend leren toe te passen op een groep van 25 internationale studenten hoe we technologie en zorg kunnen verbinden aan de uitdagingen van Sustainocratie. We introduceren een geheel nieuwe manier van denken die uiteindelijk de gehele zorgketen kan veranderen. In het “continuum of care” plaatje hierboven zien we de zorgketen die zich ontwikkelt van preventie en het vroegtijdig ontdekken van ziektebeelden tot en met de zorg aan het einde van een leven.

Maar we missen hier iets….

Wanneer we de huidige maatschappij beschouwen dan valt er qua preventie maar beperkt iets te doen als de politiek economische structuur en onze bijbehorende bewuste en onbewuste levensstijl juist ongezondheid in de hand helpt. In AiREAS kijken we naar de luchtkwaliteit en onze blootstelling in relatie tot onze levensstijl. We hebben ontdekt dat 50% verantwoordelijkheid van onszelf is als we…

View original post 280 more words

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Symposium Clean Air op 21 december tijdens en voor 3FM Serious Request

In December 2016 staat het Glazen Huis in Breda. Het doel van deze editie van 3FM Serious Request is om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor campagnes tegen longontsteking in de wereld. Zo’n 900.000 kinderen jonger dan 5 jaar sterven jaarlijks aan longontsteking. En vele miljoenen mensen gaan vroegtijdig dood door luchtvervuiling. Dit zegt het Rode Kruis hierover.

AiREAS werk samen met Avans Hogeschool door studenten te betrekken bij allerlei meet en gezonde lucht projecten in de stad. Dit zijn bewustwording en leertrajecten voor de internationale studenten van de studierichting Milieuwetenschappen. Het is tevens een mooie gelegenheid om ook samen tijdens Serious Request aandacht te vestigen op luchtverontreiniging en de manier waarop we hier met slimme keuzes en verstedelijkingprogramma’s aan kunnen werken. Daarom spreekt Jean-Paul Close, mede initiatiefnemer van AiREAS en oprichter van de Stad van Morgen, met veel plezier tijdens het voor iedereen toegankelijke symposium in de Glazen School van Avans op 21 December.

Zie hier de vooraankondiging van Avans:

********************

SYMPOSIUM CLEAN AIR

Woensdag 21 december
Van 10:00 tot 15:00 uur
Avans Hogeschool
Lovensdijkstraat 61
4818 AJ  Breda

Met onder andere sprekers van LongFonds, AIREAS en Universiteit van Antwerpen

Het symposium ‘Clean Air’ is een van de centrale activiteiten die in het kader van de Avans Glazen School plaatsvindt. Tijdens dit symposium belichten tal van sprekers het onderwerp gezonde lucht vanuit verschillende invalshoeken. Zo wordt aandacht geschonken aan geuroverlast en het fenomeen ‘elektronische neuzen’, staan we samen stil bij de vraag ‘wat is slim?’ en zien we dat aardbeienplanten de luchtkwaliteit op een positieve manier bevorderen. Dit symposium wordt georganiseerd door de studierichting Milieukunde (Environmental Science for Sustainable Energy and Technology)  van Avans Hogeschool. Het symposium zal in het Engels plaatsvinden.

De deelnamekosten voor het symposium bedragen 10 euro (5 euro voor studenten), wat volledig ten goede komt aan Serious Request. Het symposium is exclusief lunch. Een lunch is wel verkrijgbaar in de Glazen School. De opbrengsten voor deze lunch komen ook ten goede aan Serious Request. Aanmelden kan via deze link.

**************************

Via de Global AiREAS blog nodigen wij ook ons internationale netwerk uit via een Engelstalige aankondiging.

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Roulatie ultrafijnstof metingen

 

In 2015 werd afgesproken dat we met de UFP’s zou gaan rouleren totdat we nieuwe maatregelen konden bedenken en financieren. Vandaag kregen we het bericht dat 4 UFP’s zijn verplaatst:

 • Airbox 25. Locatie “Mauritsstaat 36”.
 • Airbox 21. Locatie “Donk 24”.
 • Airbox 11. Locatie “Leostraat 17”.
 • Airbox 36. Locatie “Hudsonlaan 694”.

UFP verwijderd.

 • Airbox 7. Locatie “Botenlaan 135”.
 • Airbox 24. Locatie “van Vollenhovenstraat 36”.
 • Airbox 6. Locatie “Grote Beerlaan 15”.
 • Airbox 20. Locatie “Sperwerlaan 4a”.

UFP toegevoegd.

We zijn erg benieuwd wat deze verplaatsing zal opleveren aan nieuwe lokale inzichten.

Achtergrond: Het meetnetwerk van AiREAS in Eindhoven heeft meer dan 30 eenheden verspreid over de stad. Het ontwerp van dit netwerk werd gemaakt met de hulp van wetenschappers uit de wereld van modellering en gezondheid met het oog op het inzichtelijk krijgen van de blootstelling van de bevolking aan luchtvervuilingspatronen. Blootstelling is afhankelijk van de levensstijl en patronen van elke individu en derhalve voor elke persoon anders.

In het netwerk zitten slechts 6 meetstations voor ultrafijnstof (UFP). Deze modules zijn zo gespecialiseerd en kostbaar dat we niet het hele netwerk ermee konden uitrusten. In 2012 werd bepaald waar deze 6 meeteenheden kwamen te hangen zodat er wetenschappelijke inzichten konden worden opgedaan volgens de wensen van dat moment. De metingen hebben nu 3 jaar lang op die vast plekken plaatsgevonden en een schat aan informatie opgeleverd. Maar tevens werd steeds wenselijker dat we ook met de UFP elders in de stad wilden meten. Dat komt omdat omstandigheden sterk variëren van wijk tot wijk en UFP erg lokaal ontstaat. Aanschaf van meerdere modules was niet alleen kostbaar maar we dienden ook te wachten op de leverancier die in een moeilijk veranderproces van eigenaarschap was verwikkeld.

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , | Leave a comment

EU scherpt luchtkwaliteit normen verder aan

Onze partner Europe Direct, Ton Vermeulen, houdt ons op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het Europese parlement toegespitst op de belangen van AiREAS. Daar zijn we erg blij mee.

b-europedirect-eindhoven-cadre2

Zo hebben we hem gevraagd om te kijken hoe ver men staat met het nieuws van vorig jaar dat het parlement had ingestemd met de verdere aanscherping van de normen.  De plannen zijn dan weliswaar in de maak maar als we naar de verschillende steden en landen kijken (uitzonderingen daargelaten) wordt er nog maar bar weinig gedaan in aanloop naar de omgevingseisen. Europese subsidies die we aanvragen worden niet getoetst aan verbetering van de situatie van luchtkwaliteit of de betrokkenheid van de bevolking maar aan economische resultaten die eruit voortkomen. Steden hebben zoveel kosten dat ze vaak op het randje van faillissement verkeren waardoor ook hun beleid zich richt op geldstromen en directe kostenbesparingen. De soort maatregelen van de EU ziet men al snel als extra kostenpost in plaats van een kans om met de bevolking innovaties te gaan bedenken en introduceren die arbeidsplaatsen, innovaties, kostenbesparing en internationale handel opleveren. AiREAS doet veel moeite om de steden te overtuigen van de kansen in plaats van te blijven redeneren vanuit het drama.

Volgens gezonde verstedelijking adviseur Leendert van Bree, een van de trekkers van de Brabantse Health Deal, moeten we hoopvol gestemd zijn en dat met deze aandacht van Europa we de normen in 2030 zullen halen. Wij delen dit optimisme alleen als de steden bereid zijn zichzelf naar niveau 4 gebiedsontwikkeling te tillen en zaken zoals gezondheid en omgevingskwaliteit boven de politieke en economische lobbies tillen. Zolang dat niet het geval is zullen we eerder een tendens van verslechtering zien die, zoals politiek gebruikelijk, pas achteraf zal worden erkend en betiteld als “foutieve inschatting van onze voorgangers”.

In Eindhoven en Brabant trachten we het goede voorbeeld te geven en ons verhaal klopt ook volgens de vele partijen die zich aansluiten bij het AiREAS initiatief. Maar deze zijn vaak wetenschappelijk, bedrijfskundig of sociaal ondernemerschap georiënteerd en botsen met de lokale bestuurlijke geslotenheid. Daarom pleit AiREAS en de Stad van Morgen ook voor resultaatgedreven regionale fondsvorming onder beheer van een multidisciplinair lokaal gezelschap en niet ondergeschikt aan de lokale bestuurdersmentaliteit. Zo wordt deze uitgenodigd om te faciliteren en mee te doen maar niet om het voortouw te nemen als ze zich daarin belemmerd voelen.

De intenties van Europa brengen in ieder geval deze spanningsvelden in actie. En dat op zich is al positief. Hier het laatste nieuws van de maatregelen.

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | 1 Comment

Sensor analyse Scapeler 

De waarde van sensor data, deel 1 – http://wp.me/p7OWvC-4

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Strategisch overleg 2016-2022

Op 22 november hield AiREAS haar strategisch overleg om te komen tot een meer jarenplan nu we de eerste 5 jaar van ons bestaan afsluiten. Aanwezig was de top van deskundigheid. Ruime 20 personen deden mee. De locatie was S-Plaza, een Stad van Morgen partner in voedsel en cultuur vraagstukken.

De AiREAS ervaringen hebben zich opgestapeld dankzij de verschillende projecten die we tot uitvoering hebben gebracht:

 • Het ILM fijnmazig meetsysteem heeft ons veel geleerd over de vervuilingspatronen van de lucht in de stad in relatie tot allerlei cultuur, weer, klimaat en gedragsfenomeen.
 • De medische POP heeft ons inzicht gegeven over de relatie van luchtvervuiling met onze levensstijl en luchtvervuiling.
 • De burgerparticipatie POP bracht ons in contact met de bewustwording en gedragspatronen van de burgers en de al dan niet bereidheid om gedrag aan te passen aan de eigen gezondheid en kwaliteit van leven doelstellingen.
 • Het vliegveldproject liet ons zien dat het vliegveld en vliegverkeer niet eenzijdig kan worden benaderd maar dat er veel meer omgevingsfactoren bij betrokken zijn die een milieubelasting veroorzaken.
 • Het integratieproject van luchtkwaliteit met verkeersregeling bracht ons technische hoofdbrekers maar vooral ook burgerparticipatie belangen.

Waar AiREAS voor staat is het cocreatieproces gezondheid gedreven gebiedsontwikkeling. We verdelen dat onder in drie stappen: observeren, analyseren en veranderen. In het kader van observeren en analyseren hebben we mooie stappen gezet maar op het gebied van veranderingen mag de lat veel hoger komen te liggen.

Er spelen een aantal gebieden nu die vanuit AiREAS zich ontwikkelen:

 1. Steden – Eindhoven, Helmond, Breda ….waarbij Eindhoven de grootste ambities heeft getoond tot dus ver op meet en analytisch niveau. Waar gaat AiREAS 2.0 naar toe?
  • Verbetering ILM 1.0 naar 2.0
  • Sociale innovatie stimulans
  • Burgerbetrokkenheid, ook in het meten
  • Verdere toegepaste innovaties
  • Veel meer aandacht aan de verander kant van de samenwerking
 2. Metropool regio Eindhoven
  • Voorbereiding voor nieuwe omgevingswet
  • Monitoring van de omgeving
  • AiREAS aanbod voor Metropool stappenplan
 3. Rijk van Dommel en Aa
  • Reeds processen opgestart door gezondheid te koppelen aan bestuurlijke dossiers
  • Kleine proefvorm van Metropoolgebied
  • Doorzetten met dynamische clusterprocessen als ambtenaren mee gaan doen
 4. CITIMAP
  • Noord West Europa project met 6 extra steden (Eupen, Luik, Hasselt, Leuven, Aken en Maastricht)
  • Onderdeel van AiREAS 2.0
  • Kans om heel NW Europa vervuilingspatroon mee te nemen in het innovatieplatform
  • Financiering vertraagd door gebrek aan steun van sommige provincies/steden
Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | Leave a comment

We vieren onze successen samen

Ter gelegenheid van de wereldwijde publicatie van onze onderzoeken kwamen de onderzoekers, co-auteurs en mogelijk makers samen om een eigen gedrukt exemplaar in ontvangst te kunnen nemen. Dat deden we tijdens een etentje in het restaurant “eigenzinnige” Galerage in Eindhoven.

 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment