Workshop burgerinitiatief luchtkwaliteit

workshop AiREAS NL (1)

Advertisements
Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , | Leave a comment

Burgers worden voor de gek gehouden

Steeds meer burger zetten vraagtekens bij het beleid in de regio dat ogenschijnlijk gebaseerd is op gezondheid maar in werkelijkheid aantoonbaar het tegenovergestelde veroorzaakt. De Vestdijk en het Vliegveld zijn spraakmakende voorbeelden.

Vestdijk
Al geruime tijd vragen we ons af wie keuzes maakt rond de Vestdijk? AiREAS is onderdeel van de Stad van Morgen filosofie waarin menselijke kernwaarden zoals gezondheid en veiligheid sturend zijn in de samenwerking tussen burgers en beleid. Maar van samenwerking is geen sprake. Zijn de maatregelen, die men als “proef” heeft betiteld, gezond? Nee! Veilig? Nee! Samen genomen? Nee! Waarom dan die halfslachtige maatregelen? Worden we hier voor de gek gehouden? Het gemeenschappelijke hogere doel en gedeelde verantwoordelijkheid voor gezondheid en kwaliteit van leven wordt op deze manier eenzijdig onderuit gehaald. Dat noemen we geen volksvertegenwoordiging meer, ook geen samenwerking. Het falen van het huidige maatschappelijke systeem dat niet meer dienstbaar is naar de mens.

Kortom, een bestuurlijk herseninfarct. Welk belang het dient weet niemand maar het algemeen belang is ver te zoeken. Omwonenden geven aan dat ze dagelijks hun hart vasthouden bij de bijna ongelukken. “Dat er nog niemand is verongelukt is een wonder”, stellen buurtbewoners, “dit wil toch niemand op zijn of haar geweten hebben?”. Als het aan AiREAS ligt sluiten we de hele binnenstad voor auto en vrachtverkeer en introduceren we alternatieve (langzame) mobiliteit die niet vervuilend is maar wel handig.

Het vliegveld
Ook zo iets. Op provinciaal niveau tekenen semi-overheid en overheid de Brabantse Health Deal. Dat is 22 juli 2016! Wat doet het politieke spelletje ondertussen? Ze gaat akkoord met het opstijgen vanaf het vliegveld naar het Noorden als het weer het toelaat. Met het gevolg dat half Eindhoven en omgeving 5x zoveel overlast heeft van geluid dan ooit tevoren. En dat vooral op dagen dat het zonnig is en men van rust wil genieten in de tuin of op het balkon. Waarom deze tegenstrijdigheid? Wat bezielt de bestuurders om dit toe te laten?

This slideshow requires JavaScript.

Analyse van buurtinitiatief uit Acht

Via de media trachtte men (wie?) zand te strooien in de ogen van de burgers door te rapporteren dat in het Zuiden nog nooit zo weinig klachten zijn geregistreerd. Eindhovens Dagblad hapt toe maar rekent buiten de waard en moet een dag daarna bakzeil halen door burger opstand uit Acht die met een geheel ander geluid en bewijsvoering komt. Het ED is sportief en publiceert direct een nieuw artikel. De overlast is verplaatst naar het dichtbevolkte gebied. Waarom? Wat is dit nu weer? Toen AiREAS van start ging was gezondheid in de regio het hoofddoel, in samenwerking met wethouders en ambtenaren. Samen verantwoordelijkheid nemen was en is het motto. En dan doet men dit zonder enig overleg. Schandalig vanuit burgerperspectief en ethiek.

ED rapporteert

We zijn niet gek. Wat denken die bestuurders? Dat ze over de rug van de bevolking hun spel kunnen spelen? Nee dus. We gaan graag op vakantie maar niet ten koste van onze gezondheid of veiligheid. Vliegveld Eindhoven dient een zakelijk belang, geen vakantie of militair belang. Daar zijn andere gebieden voor. 80% van het vliegverkeer van Eindhoven is niet passend bij zakelijk perspectief. Opstijgen doe je met wind tegen en over dunbevolkte gebieden, niet het dicht bevolkte Acht en de rest van Eindhoven.

Brabant moet gezonder worden volgens de bestuurders en bevolking. We willen af van vervuiling van de lucht, geluidsoverlast en vele andere stressfactoren die door de politieke economische werkelijkheid worden veroorzaakt. Maar met een beleid dat doet of haar neus bloed komen we niet verder. We worden moedwillig voor de gek gehouden en op zorgkosten of ongemakken gejaagd. En wegens wiens belang? Op een andere manier is dit niet uit te leggen.

Bernard Gerard schrijft er een felle blog over in zijn eigen leesbare stijl.

Op 22 november wordt gesproken in het Rozenknopje over de mogelijke noodzaak en behoefte om naar een ander bestuursmodel te gaan. AiREAS is al onderdeel van Sustainocratie dat gezien wordt als een evolutie. Thom Aussems is de gastspreker deze keer.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brand in Son en Breugel

Het blijft interessant te zien hoe het meetsysteem van AiREAS in Eindhoven in real time de informatie weergeeft over onze blootstelling aan luchtvervuiling. Ook bij een plotselinge en hevige brand. Hier ziet u het verloop ervan dankzij het werk van Scapeler.

 

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | Leave a comment

Bezoekverslag aan de Stad van Morgen van de provincie

Mooie reflectie van Annelies Cuijpers over haar bezoek aan de gezondheid gedreven Stad van Morgen en AiREAS

Stad van Morgen

Dit is het persoonlijke verslag van Annelies Cuijpers. Zij kwam namens de Provincie Noord Brabant op bezoek in de “Stad van Morgen” en onze genetwerkte vormen van multidisciplinaire samenwerking aan onze menselijke kernwaarden (Sustainocratie). We begonnen de tour met FRE2SH (voedselzekerheden), School of Talents (participerend leren), COS3I (sociale integratie) en eindigden met AiREAS (gezonde stad en luchtkwaliteit). Het is 10 uur in de ochtend in Eindhoven op 15 augustus 2017 (komkommertijd).

De stad van morgen: Eindhoven van onderop
Annelies Cuijpers, Sr. Communicatie Adviseur Provincie Noord Brabant.

Er is regen voorspeld. Ten minste in de morgen. Maar dat maakt mijn afspraak hooguit interessanter door de extra vraag: laat de stad van morgen zich weerhouden door miezerige luchten? Of is er meer nodig om de kiemen van Brabantse Health Deal te ontmoedigen?

Dinsdag 15 augustus wil “De stad van Morgen” in Eindhoven heel graag aan de provincie laten zien wat…

View original post 2,661 more words

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Mark fietst verder

Na de fijne en gastvrije tussenstop in Izmir Turkije is Mark weer aan het fietsen. TV interviews en lekker eten blijven achter in de havenstad terwijl Mark onderweg gaat naar de volgende avonturen. In Turkije zit in elke stad wel een relatie dankzij onder andere het Erasmusplus uitswisselingsprogramma dat we draaien met scholen en studenten. 


 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International | Tagged , , , | Leave a comment

Wereld rond fietsen met Mark

Dat doet Mark Koelen. Hij draagt daarmee onder andere de AiREAS luchtkwaliteit gedachten uit. Want fietsen is de meest duurzame vorm van mobiliteit. Al fietsend komt Mark langs onze AiREAS partners en wordt daar als familie ontvangen.

Hij is nu in Turkije aangekomen en wel in de stad Izmir. 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , | Leave a comment

Vestdijk Eindhoven

Toen we in 2010 begonnen met AiREAS nodigden we de verschillende pilaren van de maatschappij (overheid, ondernemers, burgers en onderwijs) uit om samen verantwoordelijkheid te nemen voor het creëren van ons eigen welzijn en gezondheid in de stad Eindhoven door luchtkwaliteit als richtlijn te nemen. Iedereen deed mee. In oktober 2012 volgde de wereldwijde aankondiging van de samenwerking. Deze begon met het creëren van een speciaal meetnetwerk “het onzichtbare zichtbaar maken” en in 2015 voegden we daar e-Health en levensstijl onderzoek aan toe.

Vestdijk is een zooitje
Maar dan komen de maatregelen op gebied van infrastructuur. Voor de bestuurders van de stad is het moeilijk genoeg om de verschillende politieke partijen op een lijn te krijgen, middelen te vergaren en moedige plannen door te voeren, vaak met een sterk genuanceerde publieke opinie. Binnen AiREAS hebben we de gouden regel “wat je zelf kan doe je zelf, wat te complex is doen we samen”. Het politieke spel spelen dat kan alleen de politiek en laten we graag aan hen over ook al houden we toezicht dat het spel volgens ethiek gebeurd en bijdraagt aan het gemeenschappelijke hogere doel. En daar wil het nog al eens aan schorten omdat de politiek nu eenmaal draait om belangen en niet om verantwoordelijkheden. Participatie maatschappij “als het politiek uitkomt” is niet de manier waarop we met elkaar samenwerken. Als het om onze kernwaarden gaat is participatie ten alle tijden de stelregel en niet de uitzondering. Dat is ook voor de bestuurders een leerweg, net als voor de burgers die verantwoordelijkheid niet mogen afschuiven of bedrijven die verder moeten kijken dan alleen productverkoop.

Screenshot_2017-06-25-09-11-06-1

Het spanningsveld tussen burgerparticipatie en beleid

Als AIREAS gaan we uit van verantwoordelijkheden en dan ontstaan spanningen. Want de Vestdijk deels afsluiten kun je niet zonder burgerparticipatie. Het is niet alleen te complex, het gaat om het scheppen van vertrouwen dat we bezig zijn met iets goeds voor de burgers en de maatschappij. AiREAS staat achter een autoloze stad omdat de auto geen enkele toegevoegde waarde heeft in de stad, enkel overlast en enorme kosten. Wandelend en fietsend zijn mensen eerder in staat om bij horeca of winkels te stoppen dan als men in een auto zit. Daarnaast levert dat interactie, gezondheid en veiligheid op. De huidige situatie van de Vestdijk dient dan ook als tussenstap gecommuniceerd te worden met daarom heen duidelijke experimenten met nieuwe vormen van mobiliteit en beleving van de omgeving. Dat is de toegevoegde waarde van AiREAS.

Met 10% reservering in de investeringen op infrastructuur aanpassingen voor AiREAS kan AiREAS veel doen op gebied van het creëren van burger en ondernemende betrokkenheid, stage plekken voor studenten en innovaties op gebied van sociale innovatie. Dat komt de processen ten goede, ook voor de politieke partijen en bestuurders die zich hard en hart maken voor de gezondheid gedreven vernieuwingen en bijbehorende nieuwe economie. Dat is ook de manier waarop de bestuurders blijven uitnodigen om hun ivoren toren in te wisselen voor het cocreatie platform dat ons wereldwijde bekendheid heeft gegeven.

Spanningen zijn normaal en leveren vooruitgang op als alle partijen open blijven staan voor het herstel van de verbinding en er de schouders onder zetten.

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | Leave a comment

Citizen’s science, beleid en burgerparticipatie

Vrijdag 16 juni kwam het landelijke AiREAS citizen’s science team weer bij elkaar voor overleg over de aanpak in Eindhoven ter versteviging van het ILM meetnetwerk, de ervaringen in heel Nederland en de ontwikkeling in andere steden zoals Rotterdam.

Besproken zijn de kwaliteit van workshops in Duitsland, de uitdagingen van het ILM van AiREAS in Eindhoven om tot robuustheid te komen samen met citizen’s science, de mogelijkheden van nieuwe partners en de transitie van experimentele initiatieven naar geborgen platformen waar integrale kwaliteit aan kan worden ontleend. Alle inzichten zijn verwerkt in het robuustheid plan van AiREAS 2017 zodat in de loop van de komende jaren gedacht kan worden aan de regionale opschaling zonder kinderziektes en met brede mogelijkheden voor zowel beleid, ondernemerschap als participatie.

CITIMAP NL tekening2 (2)

 

 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | Leave a comment