Ozon zichtbaar gemaakt

AiREAS maakt het onzichtbare zichtbaar zoals ozon in de stad Eindhoven. Ozon is een stof met de chemische formule O3 en ontstaat uit andere stoffen (oa. uitlaatgassen) door de invloed van ultra violet licht (zonlicht) of elektrische ontladingen in de atmosfeer (onweer).  Lees meer over ozon op wikipedia

Een zonnige dag.

Het is daarom logisch te constateren dat op een zonnige zomerse dag de ozon concentratie toeneemt vanaf het moment dat het zonlicht op kracht komt. Gedurende de dag zal dat alleen maar toenemen, zeker als de zon kans ziet om haar energie volop los te laten op de stad. De volgende video laat zien wat er gebeurde op 18 augustus 2016.

Ozon op een zonnige dag in Eindhoven in time lapse visualisatie door Scapeler:

Ook s’nachts.

Maar ook s’nachts komt het voor dat er een toename van ozon concentratie zichtbaar wordt. De zon speelt dan natuurlijk geen rol dus dan is onweer een eerst volgende verklaring voor de toename. In de volgende video is in time lapse te zien wat op 20 augustus 2016 tussen 2 en 4 uur ‘s nachts gebeurde met de ozon concentratie.

Ozon ook in de nacht:

Onweer?

Maar was er wel onweer?

In de late avond voorafgaand was er wel een afkoelende bui maar terugkijkend naar het onweer beeld van dat tijdstip is niet iets bijzonders zien. http://nl.blitzortung.org

Verplaatsing ozon door wind?

Als het geen zonlicht is en geen onweer dan zou een verplaatsing van ozon door de wind een verklaring kunnen zijn. Elders overdag opgebouwde concentraties worden door de wind meegevoerd en bereiken de stad later in de nacht.

Gezondheidseffecten.

Op een zonnige zomerse dag kan de ozon concentratie hoog oplopen en afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en aanwezigheid van andere stoffen gaat een complex aan chemische reacties ontstaan met weer andere stoffen als resultaat (smog). Die stoffen zorgen bijvoorbeeld voor prikkelende ogen of irritatie aan de luchtwegen. Langdurige blootstelling aan ozon geeft een verhoogd risico op ziekte aan de luchtwegen.

Kan ik er wat aan doen?

Zeker. Neem de bron weg die ozon doet ontstaan (uitlaatgassen) door bijvoorbeeld vaker te gaan lopen of de fiets te nemen en kies voor duurzame lokale producten in plaats van de knoflook die helemaal uit China moet komen. Zo zijn er meer voorbeelden die eenvoudig te realiseren zijn en over het geheel het verschil kunnen maken.

André van der Wiel

Scapeler

ps. aanvullend het plaatje van het Luchtmeetnet waarin ook de nachtelijke verhoging van ozon concentratie zichtbaar is. Met dank aan mseverijnen (zie ook de reactie bij deze blog).

Schermafbeelding 2016-08-21 om 23.08.39

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | 2 Comments

Drone tests zijn geslaagd

20160728_095602.jpg

Eindhovens Dagblad concentreerde verslaglegging deze keer op de deelnemende technologische bedrijven in plaats van de samenwerking gezonde stad.

Afgelopen maandagochtend was het dan eindelijk zover. De verschillende technologische partners van AiREAS kwamen om 10.00 uur bij elkaar in de werkplaats van Mine Kafon op Sectie-C te Tongelre in Eindhoven. Het gemeenschappelijke doel was om bestaande high tech technieken aan elkaar te koppelen met het oog op het testen van de mogelijkheid om op nano fijnstof en gas niveau luchtmetingen te doen met gebruik van drone technologie.

Mine Kafon is het bedrijfje van de Afgaanse broers Mahmud en Massoud Hassani die hun high tech drone ontwikkelingen inzetten voor het opsporen en vernietigen van landmijnen in de wereld. Ze functioneren volledig op basis van crowdfunding om zo onafhankelijk te kunnen opereren van overheden. Door hun gepassioneerde ontwikkelvrijheid ontstaan er ongekende technieken op gebied van robotica en kunstmatige intelligentie die de wereld versteld doen staan. Daardoor zijn ze al jaren wereldberoemd binnen hun werkterrein.

Maar Europa heeft alleen last van landmijnen in het oude oorlogsgebied van Servië/Croatië terwijl de toepassingen van de Hassani drone en robotica technieken veel breder inzetbaar zijn, ook in Europa. Zo zijn de broers al betrokken bij de educatieve processen van de Stad van Morgen samen met AiREAS en Stichting BdT binnen het Erasmus+ uitwisselingsprogramma. Daar ontstond het idee om de drones uit te rusten met meetapparatuur voor lucht en omgevingskwaliteit. Naast het enthousiasme ontstonden ook veel vraagtekens. Kan dat wel, niet alleen technisch maar ook praktisch?

Ter gelegenheid van de plannen voor metingen rondom het vliegveld Eindhoven werden de Hassani’s meegenomen in de cocreatie processen. Door het uiteindelijk ontbreken van voldoende financiële steun voor het volledige cocreatie project “AiREAS Airport” moesten de ambities worden herzien. Zo kwamen we uit op het verrichten van voldoende technologische proeven met bestaande technieken en partners om een ontwikkeltraject én Brabant brede infrastructuur te kunnen onderbouwen naar de verschillende partners binnen de Brabantse Health Deal.

De applicatie van drones in combinatie met luchtmetingen in stedelijk gebied kan inzichten geven over vervuiling en blootstellingspatronen daar waar we met onze vaste meetapparatuur geen zicht op hebben maar wél graag willen weten. Denk aan metingen op de rondweg bij filevorming. Of het vinden van een antwoord op de vraag waarom er zoveel stof is op 20 hoog van een van de hoge gebouwen van Eindhoven? Denk aan onderzoek bij evenementen. En op verschillende hoogtes van de stad. Op vreemde verzamelpunten met onverklaarbare vervuilingspieken. Bij calamiteiten, werkzaamheden of ongevallen met rookontwikkeling.

Ook in niet stedelijk gebied, op het platteland, kan de drone een relatief goedkope en flexibele oplossing zijn voor het in de gaten houden en onderzoeken van vervuilingspatronen rondom intensieve veeteelt, landbouw activiteiten, bos en heide branden, vuilnisstort, vliegverkeer, enz.

Het was belangrijk om de bestaande technologische AiREAS partners van de meettechnieken die we ook toepassen in het vaste meetnetwerk mee te nemen in dit proces zodat metingen onderling vergeleken kunnen worden. Meetpartners Oxility (Nanotechnologie en Ultrafijnstof) uit Best, en Intemo (Low cost multifunctionele sensoren en weergave technieken) uit Helmond, hadden toegezegd. Meetpartner voor het vaste netwerk ECN (PM1, PM2,5, PM10, NO2 en ozon) kijkt op afstand mee. Scapeler (Big Open Data) verzorgt de verwerking van gegevens en John Schmeitz (ICT mens en techniek) coördineert de verbinding samen met de bestuurlijke projectleiding van AiREAS. Gemeente Eindhoven heeft uiteindelijk beperkte financiële middelen beschikbaar gesteld om out of de pocket kosten te  dekken van de partners die dit airport gerelateerde project vanuit eigen passie en commitment waar maakten met inzet van uren, kennis en technologie. De drone tests waren de kers op de taart.

Resultaat
De afspraak was om drie trajecten te bewerken die de investering in tijd, techniek en samenwerking de moeite waard zouden maken:

1. Is het mogelijk om luchtkwaliteit te meten door vlieg, meet en communicatietechnologie aan elkaar te koppelen?
Aangezien we geen middelen hadden voor een speciale ontwikkelopgave moesten we creatief omgaan met onze bestaande middelen. Er was wat angst bij de deelnemers met hoogwaardige en kostbare meetapparatuur wegens crashgevaar. Verzekeren leek geen optie maar voorzichtigheid wel. We stellen elkaar niet aansprakelijk in de proef en een ieder draagt zijn eigen risico’s. Daarom moesten we zorgvuldig omgaan met de proef, zowel in de verbinding van de apparatuur als de locatie van de vliegproef. Deze laatste werd uit veiligheidsoverwegingen gedaan boven gras in een Eindhovens park in plaats van midden in de stad. Uiteindelijk wilden we ervaring opdoen welke ondergebracht kon worden in het eventueel cocreatief ontwikkelen van een totaalaanpak.

2. Welke sterke punten kan de succesvolle toepassing toevoegen aan de onderbouwing van een Brabants/Europa brede AiREAS infrastructuur aanpak gezonde gebiedsontwikkeling?
De evidente sterke punten zijn de flexibiliteit en enorme kostenbesparingen van de toepassing mits professioneel, zorgvuldig en nauwkeurig toegepast met expertise op gebied van toegepaste technologie maar ook de context gerelateerde interpretatie en communicatie van luchtkwaliteit en omgevingsfactoren. De combinatie van strategisch gepositioneerde vaste meetstations, flexibel inzetbare verplaatsbare meetstations, aangevuld met drones en rugzak applicaties en een duidelijke samenhang tussen high en low cost meetinstrumenten, is iets dat we nu allemaal samen kunnen gaan bepalen. Daarbij komt ook de benodigde investering kijken en de te verwachten resultaten voor de integrale maatschappelijke discussie over gezondheid gedreven gebiedsontwikkeling.

3. Kunnen we middels betrokkenheid van de media de inzet van onze partners enigszins belonen?
Mede omdat de Hassani’s midden in een wereldwijde crowdfunding actie zaten voor hun landmijn toepassingen en doelstellingen konden er samen internationale media links worden gelegd. Het landmijnen verhaal is natuurlijk erg belangrijk maar om de belangstelling te wekken van gebieden waar de landmijnen geen aandacht behoeven bleek de link met luchtkwaliteit metingen een mooie toevoeging voor Mine Kafon. Zo kon het AiREAS luchtkwaliteit verhaal via American Press wereldwijd vertelt worden in combinatie met de high tech ontwikkelingen voor landmijnen.

Partner CityTV.nl (o.a. Stadsdebat AiREAS) maakte ter plekke veel rauwe opnames van de koppelingen en vliegtests die door de partners benut kunnen worden voor hun eigen communicatie programma’s.

Lokaal werd aandacht besteedt door Eindhovens Dagblad met een artikel gefocust op de technologische partners in plaats van het hogere doel van de AiREAS samenwerking. Een mooie beloning dus voor de inzet van onze partners.

Studio040 maakte opnames voor de lokale TV:

En Dronewatch publiceerde een artikel op basis van een telefonisch interview
http://www.dronewatch.nl/2016/07/28/eindhovense-drone-moet-luchtkwaliteit-in-de-gaten-gaan-houden/

Kortom: Missie geslaagd. Nu verder.

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Brabantse Health Deal is getekend!

Vandaag is een belangrijke innovatieve mijlpaal bereikt in Brabant. De bestuurlijke Brabantse Health Deal werd getekend om gezondheid en welzijn structureel beleidsmatig tot gemeenschappelijke ontwikkeling te brengen. Het is een bevestiging van een maatschappelijke beweging waar AiREAS vanuit de ideologische Stad van Morgen aan de basis stond 7 jaar geleden en in praktische uitvoering nu 5 jaar geleden. Waren we destijds nog pioniers die vaak met enige moeite bestuurders, burgers, bedrijven en kennisinstellingen mee kon krijgen, dan zijn we nu ervaringsdeskundigen in een nieuwe evolutionaire stap voor gebiedsontwikkeling in multidisciplinaire cocreatie.

IMG_8293-2

Bestuurders teken de Health Deal

Kijk hier naar een filmpje hoe bestuurders uit Brabant en haar grote steden samen met ons als burger en bestuurdersinitiatief, samen met semi-overheid instellingen en de wetenschap hun commitment uitspreken.

Download ook de Brabantse Health Deal getekende versie die nu verder doorontwikkeld dient te worden met alle andere pilaren van een waarden-gedreven maatschappij, een Sustainocratie. Deze stap op gebied van welzijnsontwikkeling is de basis voor een nieuwe psycho-sociale innovatiedrang waar een totaal nieuwe economie aan kan worden ontleend.

Brabant…….Gefeliciteerd!!!

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , | 1 Comment

Het stadsdebat in overzichtelijke videostukjes

Voor sommige mensen of instanties is de hele video van twee en een half uur te lang om te gebruiken voor eigen communicatie of verwijzing naar concrete inspiratie die is gedeeld. Daarom stellen we het debat nu ook beschikbaar in overzichtelijke stukjes:

Deel 1: Wat hebben we geleerd? Avondcoördinatie: Michael Dawkins (Duurzaam Brabant)

 1. De introductie van Jean-Paul Close, inclusief het filmpje over de gezondheid en levensstijl onderzoeken van 2015/2016.
 2. De inzichten over de metingen van luchtkwaliteit door expert René Otjes van ECN.
 3. Arts en onderzoeker Dr. Eric de Groot over de relatie tussen hart en vaatdikte en luchtvervuiling.
 4. ICT deskundige John Schmeitz over de verbinding tussen mens en techniek door de proeven voor het verbinden van het luchtmeetsysteem (ILM) en verkeersmanagement.
 5. Onderwijsdeskundige Rüstem Demir over het uitwisselingsprogramma met Turkije en de ontwikkeling van programma’s met scholen en steden.
 6. Mede-oprichter van AiREAS, Marco van Lochem, over de complexiteit van een project als het vliegveld Eindhoven.
 7. Jean-Paul Close over blootstelling en eigen verantwoordelijkheid

Deel 2: Hoe gaan we verder? Ook deelname van Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs en gedeputeerde Noord Brabant Johan van den Hout.

 1. Het debat met gesprekscoördinator Michael Dawkins (Duurzaam Brabant)
 2. Afsluitende woorden van Jean-Paul Close (initiatiefnemer Stad van Morgen en AiREAS)

 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Evolutie AiREAS is educatief materiaal

Nieuw maatschappijmodel
AiREAS functioneert binnen een maatschappijmodel (Sustainocratie) waarin mens en instellingen samen verantwoordelijkheid nemen voor het uitwerken en realiseren van natuurlijke menselijke kernwaarden. Dit in tegenstelling tot de laatste 200 jaar waarin een ander model de boventoon voerde door mens en instellingen te groeperen rondom geldbelangen. Lange tijd leek het of dat geldafhankelijke model de enige keuze was en zo redeneerde ook de maatschappelijke hiërarchie van verantwoordelijkheden. Het ontstaan van AiREAS is dan ook een uniek verschijnsel van ingrijpende, evolutionaire verandering in de wereld. Dat gaat niet zomaar. Omdat we het proces steeds hebben gefilmd is een uniek historisch document ontstaan met een hoge educatieve waarde. Hier treft u een overzicht:

De filosofie van Sustainocratie
Deze spontane opname in de natuur rondom Eindhoven geeft een beeld van het dynamisch bewustzijn gedreven clusteren rondom kernwaarden. Het veelbekeken filmpje duurt ongeveer 10 minuten en heeft al menige organisatie geïnspireerd in het maken van strategische keuzes op de rand van hun eigen chaos.

AiREAS, de eerste aankondiging in juni 2012
AiREAS was al operationeel in 2010 toen Marco van Lochem en Jean-Paul Close vanuit de Stad van Morgen bezig waren met het opzetten van de zogenaamde Proof of Concept. Dat is een voorfase waarin we keken of we in staat zouden zijn om de multidisciplinaire samenstelling van de samenwerking daadwerkelijk van de grond te kunnen krijgen. In juni 2010 vond een eerste bijeenkomst plaats in het Provinciehuis te Den Bosch met het oog op een mogelijke landelijke aanpak. Ondanks de multidisciplinaire samenhang van de deelnemers aan de bijeenkomst kwam de samenwerking niet van de grond. Het territorium was te groot in de zee van grote, landelijke geld-gedreven belangen en verzuiling. We moesten de ambitie bijstellen tot een regionaal niveau waarin we wél de Proof of Concept operationeel konden maken. Na de raadsverkiezingen van 2010 was een nieuw bestuur in Eindhoven aangesteld. Toen AiREAS haar plannen aankondigde werd er positief gereageerd vanuit het innovatieve en burgerparticipatie belang in de nieuwe Eindhovense coalitie. De eerste cluster bijeenkomst werd in september 2011 gedaan onder voorzitterschap van Jean-Paul Close, in het stadhuis van Eindhoven en met focus op de ontwikkeling van de stad. Als eerste prioriteit werd gekozen voor het “zichtbaar maken van het onzichtbaar maken”. Een commitment ontstond waar middelen en instanties zich gaandeweg aan verbonden. In januari 2012 was het eerste plan van aanpak klaar maar misten we nog de financiële tegemoetkoming die was afgesproken. Deze moest nog tot stand komen binnen de context van de oude geldafhankelijke werkelijkheid en structuur.

Dit had veel voeten in aarde met het gevaar dat gaandeweg de positieve kracht van de samenwerking zou wegebben door de vertragingen in het vrijmaken van de voorzieningen. Daarom plaatste AiREAS in februari 2012 een uitdagende stip op de horizon: In juni 2012 maken we AiREAS wereldwijd bekend. Naar mate juni naderde nam ook de druk toe op de structuur die haar commitment waar moest maken binnen de wereld van allerlei tegenstrijdige belangen. In juni was men nog niet klaar maar de aankondiging ging gewoon door, afgezwakt van wereldwijd naar stadsbreed met aanwezigheid van CityTV.nl. De spanning is af te lezen van de gezichten terwijl ik wederom iedereen vraagt om commitment. De video heeft een introductie om de context te nuanceren en wordt gepresenteerd als Speakers Corner, een voorloper op het latere stadsdebat.

De sessie van juni 2012 leverde veel kritiek op over de druk die ik had opgevoerd en het bijzijn van de camera’s in onze discussie. Maar het leverde tegelijkertijd de herbevestiging van de commitments op en de overname van de groep om de definitieve aankondiging over de zomer heen te tillen en in oktober 2012 tot uitvoering te brengen. De molen van de autoriteiten gingen volop draaien met de volgende videoweergave als resultaat. Deze zit vol symboliek.

 • Voor het eerst staat er een groep, geen initiatiefnemer alleen met allerlei belangenpartijen eromheen.
 • De opening wordt gedaan door degene die het groepsproces in de oorsprong als eerste te bevestigen middels persoonlijk commitment, Marco van Lochem, uiteindelijk ook mede oprichter van AiREAS.
 • De rol van mij werd onderdeel van de groep. Ik kon nu mijn persoonlijke missie afsluiten doordat de groep het had overgenomen. Het nemen van verantwoordelijkheid was mijn boodschap.
 • Het antwoord van de wethouder was tekenend voor de evolutie van het geheel. “Je moet ook verantwoordelijkheid kunnen nemen”, verwijzend naar de complexiteit van twee sturingsmodellen waarin commitment met het een juist een spanningsveld met de andere oplevert. Beide modellen hebben duidelijke toegevoegde waarde, elk op een eigen manier. “Verantwoordelijkheid” is dan ook een onderwerp van debat waarbij “verantwoordelijkheid waarvoor?” evolutionaire proporties heeft aangenomen. Het is een keuze waar geen democratisch antwoord voor is maar subjectief wordt beleefd middels bewustwording, durf en verbinding.
 • De aanwezige camera’s worden nu gekoesterd en iedereen straalt omdat deze mijlpaal is behaald. De grote glimlach laat tevens zien hoeveel moeite elke persoon heeft moeten doen om dit moment te bereiken. Voor iedereen is het een persoonlijk én institutionele overwinning.

5 jaar later
Spelers van toen en nieuwe die erbij zijn gekomen laten in groepsverband het positieve geluid horen van de samenwerking. Verschil van opvattingen spelen nog regelmatig op als we het hebben over geldafhankelijkheid en de noodzaak voor het bewaken van onze kernwaarden. Maar het is geen dogma meer, het is democratisch met een duidelijk universeel doel. Geld is een middel, kernwaarden een noodzaak voor harmonieuze en betrokken gemeenschappen. Instellingen zijn instrumenten, faciliterende hulpmiddelen in handen van waarden-gedreven ambachten, autoriteiten en leiderschap. Vergelijk zelf juni 2012 met juni 2016. De energie is anders, blijvend, groeiend en het bestaat:

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Videoweergave stadsdebat AIREAS

Steden zijn dynamische clusters van mensen en instanties rond een geldafhankelijk systeem met allerlei gevolgen op gebied van klimaat, verschraling van de Aarde, misbruik van grondstoffen, verspilling en negatieve gezondheid voor de mens.

AiREAS is een van de eerste initiatieven van de Stad van Morgen waarbij een nieuwe vorm van dynamisch clusteren wordt gehanteerd, namelijk niet rond geld maar rondom menselijke kernwaarden. In het geval van AiREAS groeperen de kernwaarden gezondheid, luchtkwaliteit zich rondom de cluster dynamiek van mensen en instanties in een regio. Dit is een geheel andere manier om met elkaar om te gaan in een gebied.

Het stadsdebat werd georganiseerd om dit verder duidelijk te maken aan alle belangstellenden. AiREAS bestaat 5 jaar en wil graag de ervaringen delen en samen kijken waar de prioriteiten komen te liggen voor de ontwikkeling van onze kernwaarden voor de komende 5 jaar. Hier kunt u alle presentaties en gesprekken nog eens in alle rust bekijken en beluisteren.

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Stadsdebat AiREAS

Verslagje van het AiREAS stadsdebat over luchtkwaliteit en volksgezondheid van 11 juli in het Parktheater te Eindhoven, ter gelegenheid van het 5 jarige bestaan van dit samenwerkingsverband.

fb_img_1468311004079.jpg

Zo werkt AiREAS

Waarom? Het stadsdebat op zichzelf is een momentopname waarin een ieder die interesse heeft in het onderwerp kennis kan komen halen en de eigen inzichten of vragen in kan brengen in de aanwezige expertise. Het is vooral een samenkomst waarbij de grote abstractie van “gezondheid” en diversiteit van aandachtspunten leidt tot enige oppervlakkigheid en uitwisseling van meningen. Maar dat is niet het punt. De werkelijke essentie zijn er drie:

 1. Het vernieuwende uitgangspunt. AiREAS positioneert zich in het menselijke kernwaarden gedreven maatschappijmodel van Sustainocratie. Daarin gaat het niet om politieke of economische relevantie maar om innovatie vanuit natuurlijke kernwaarden zoals gezondheid, veiligheid, samenredzaamheid, zelfbewustzijn en invulling van basisbehoeften (zoals gezond eten, drinken en ademhalen). De uitvoering ervan werkt vanuit het dynamisch clusteren rond multidisciplinair, gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheden en prioriteiten. Het publiekelijk delen van de opgedane ervaringen is essentieel om zowel commitment als resultaat te tonen.
 2. Het multidisciplinaire commitment. Het feit dat regionale overheid bestuurders, innovatieve ondernemers, betrokken burgers, social ge-engageerde wetenschappers allemaal samen hun commitment tonen voor de ontwikkeling van deze kernwaarden moet een uitnodiging zijn voor alle mensen die twijfelden of dit wel mogelijk was, of men er in mee wilde gaan. Ook voor de betrokkenen is het niet altijd even gemakkelijk daar we vaak nog in een wereld leven waarin Sustainocratie en Geld-gedreven/afhankelijke democratische mandaat hiërarchie naast elkaar staan en vaak een spanningsveld beleven. Vanuit het ene systeem een commitment tonen naar het andere is moedig en overtuigend van het evolutionaire karakter van waar we mee bezig zijn.
 3. Samen de continuïteit aangeven. Los van het feit dat het dynamisch clusteren een onvoorspelbaar proces is dat rondom prioriteiten en inzet van gedreven mensen en instanties zich voltrekt, is de erkenning van de waarde van het proces, het uitvergroten ervan en de continuïteit gezamenlijk weergeven, van groot belang voor de vele mensen en instanties die meekijken en overwegen om ook mee te doen of zelf initiatief te nemen.

Het programma:

fb_img_1468311015151.jpg

Wat hebben we geleerd?

De opening werd gedaan door initiatiefnemer van de Stad van Morgen, Jean-Paul Close, van waaruit AiREAS in de loop van 2010 is ontstaan en in 2011 formeel is opgericht door Close samen met Marco van Lochem, als waarden-gedreven cocreatie voor gezondheid en luchtkwaliteit. Jean-Paul begint met de eerste levensbehoefte van de mens. In tegenstelling tot de algemeen aanvaardde basisbehoeften is wetenschappelijk aangetoond dat mentale gezondheid een eerste vereiste is. Deze wordt namelijk veroorzaakt en in stand gehouden door de sociale waarden-gedreven interactie tussen mensen. Hij legt een verband tussen het gezinsleven en de maatschappelijke evolutie volgens Sustainocratie.

fb_img_1468305866569.jpg

Onze mentale gezondheid komt voort uit sociale menselijke relaties

AiREAS is daarop gebaseerd waardoor de samenwerking niet alleen bijdraagt aan de inzichten op gebied van luchtkwaliteit en volksgezondheid maar ook het mentale vermogen van de regio om hiermee samen om te gaan. Zo maakt de regio haar 2011 status van slimste van de hele wereld waar. Het gaat niet om de hoeveelheid patenten maar de manier waarop we innovatief samen kennis toepassen op de leefbaarheid van onze leefomgeving, de kwaliteit van ons leven en het samen nemen van verantwoordelijkheid.

Het AiREAS filmpje:
Dit filmpje toont in het kort de onderzoeken die AiREAS samen met de stad Eindhoven heeft uitgevoerd.

De inzichten:
De presentaties van de verschillende deskundigen zullen binnenkort ook via deze blog worden getoond door middel van het videomateriaal dat is opgenomen. Even kort maar krachtig:

 • Rene Otjes, 36 jaar deskundige in ECN, in het ontwikkelen van meetapparatuur voor luchtkwaliteit metingen. Hij toont ons inzichten die een combinatie vertonen van normale vervuilingspatronen (verkeerspieken) en verrassende meetresultaten, zoals het ultrafijnstofpatroon in de weekeinden dat niet te relateren blijkt aan verkeer. Wat dan wel?
 • Eric de Groot, zelfstandig ondernemer, arts en epidemioloog, ruim 30 jaar wereldwijd deskundig in het onderzoeken van de relatie tussen luchtvervuiling en effecten op ons hart en vaat systeem. Hij toont ons de resultaten van metingen van de vaatwand en stress indicatoren van verschillende bevolkingsgroepen waarbij ook geconstateerd wordt dat lichamelijke problemen omkeerbaar zijn door aanpassingen in levensstijl.
fb_img_1468305884489.jpg

Hart en vaat onderzoek in relatie tot levensstijl en luchtkwaliteit

 • John Schmeitz, zelfstandig ondernemer in het raakvlak tussen de mens en ICT. John presenteert het integratieproject van luchtmetingen met verkeersmanagement. Los van de complexiteit van de technologie vraagt John zich af aan welke kwaliteit de datacollectie en interpretatie moet voldoen om mensen in de stad dynamisch aan te sturen. Verder lijkt het AiREAS verstandig om dit systeem van niveau 2 (geïntegreerde oplossingen) naar niveau 4 (participatie) te tillen zodat we mensen kunnen prikkelen door hun mobiliteitskeuze te bepalen voordat men op pad gaat in plaats van hen te confronteren met rode stoplichten als men onderweg is.
 • Rustem Demir, onderwijs deskundige in Stichting Bij de Tijd. Hij praat over de toepassing van Participatief Leren in AiREAS in het uitwisselingsproject met Turkije. Zijn ervaring stelt dat deze vorm van leren veel effectiever is voor de nog redelijk onbevooroordeelde jongeren die een toekomst op moeten bouwen in een tijd vol onzekerheden. Juist de menselijke kernwaarden geven dan houvast.
 • Marco van Lochem, specialist in complexe Internet of Things systemen, zelfstandig ondernemer en mede oprichter van AiREAS. Hij is, na aanleiding van de VINCI Europese innovatie award vorig jaar, een beeld gaan vormen van de complexiteit van een vliegveld als Eindhoven als we niet het reizen of de economie centraal stellen maar de mens. Het spanningsveld tussen alle belangen is enorm maar kan AiREAS daarin innovatieve vooruitgang boeken de komende jaren?
 • Jean-Paul Close, is in AiREAS vooral actief, naast de rol van initiatiefnemer en voorzitter, in het onderzoeken van menselijk gedrag in de vorm van participatie en motivatie. Hij vertelt over het rugzakproject en het verschil in kijk op zaken als we de algehele landelijke of internationale vervuilingspatronen nemen als uitgangspunt of onze individuele blootstelling aan vervuiling die het meest blijkt voort te komen uit onze levensstijl (eigen keuzes) en cultuur (de manier van leven als gemeenschap die we samen “normaal” vinden).
fb_img_1468328880761.jpg

Als je kijkt vanuit het perspectief van eigen blootstelling dan verandert de werkelijkheid enorm.

Met dit leuke filmpje werd aangetoond dat “zich zorgen maken” niet veel zin heeft. Wat heeft wel zin is het stukje dat als je een probleem op kunt lossen je er ook aan kunt werken. Volgens de presentatie van Jean-Paul kunnen we zelf en samen juist heel veel.

De open discussie
Onder het bezielde avondvoorzitterschap van Michael Dawkins (Duurzaam Brabant) bestond het panel van experts uit de sprekers uit de eerste ronde aangevuld met de Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs en de provinciale gedeputeerde Johan van den Hout. Deze twee bestuurders kregen de gelegenheid om als eerste te reflecteren over wat er geleerd is en hoe zij er zelf tegenaan kijken. Kort en bondig want straks is het via video beschikbaar:

 • Mary-Ann Schreurs is als wethouder betrokken bij het eerste uur van AiREAS Eindhoven. Zij stelt dat de overheid slechts een instrument is dat ter beschikking staat van de bevolking en we samen veel meer kunnen bereiken dan ieder voor zich. Zij ziet in AiREAS dan ook een grote en bewezen toegevoegde waarde waarin de constante onderlinge uitwisseling van expertise tussen burgers, wetenschappers, ondernemers en ambtenaren leidt tot robuuste onderbouwing van inzichten en innovatieve initiatieven.
 • Johan van den Hout is als huidige gedeputeerde wat later betrokken geraakt maar maakt duidelijk dat de provincie ook al vanaf het eerste uur meedoet. Hij geeft aan dat het wel duidelijk is dat zo’n meetnetwerk als AiREAS veel breder moet worden uitgerold in heel Brabant. Verder is men nog zoekende naar waar men juist het zwaartepunt in maatschappelijke investeringen moet leggen. “Moeten we 100 miljoen steken in elektrische mobiliteit en zelf rijdende auto’s of in bewustwording en sociale innovatie?”

Michael  betrekt de aanwezigen in de uitwisseling van gedachten. Alle traditionele vraagstukken kwamen aan bod, zoals mobiliteit rondom Eindhoven, gas of houtkachels, het effect van het vliegveld op de stad, meer doen met data, de kennis van AiREAS naar de wijken brengen, de verrassing dat we zoveel binnenshuis aan vervuiling veroorzaken en vasthouden, enz. Hierin schroomde men niet om de verscheidenheid aan meningen te delen en uitdagend te zijn in de bestaande spanningsvelden.

Afsluiting

Jean-Paul dankt Michael voor zijn inzet en de aanwezigen dat ze hun avond hebben geïnvesteerd. Uiteindelijk zien we in dat we zelf veel meer kunnen doen aan onze gezondheid en blootstelling aan luchtvervuiling als we verantwoordelijkheid nemen en niet afwachten tot iemand anders het doet. Wanneer dingen te complex worden en we het samen moeten doen met de juiste argumentatie dan is AiREAS de juiste plek om het neer te leggen als potentieel dynamisch cluster traject van idee tot multidisciplinair project.

Wordt vervolgt…..samen. Bijvoorbeeld tijdens de borrel die de avond afsloot.

fb_img_1468328919573.jpg

AiREAS heeft geen personeel, geen contracten, alleen partners, projecten en commitment. Iedereen kan meedoen en de aanzet geven voor een nieuw icoonproject.

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , , | Leave a comment