Luchtwachters

Overal in het land werden vandaag verkeersborden onthuld door burgers die zichzelf luchtwachters noemen. We willen allemaal dat onze gezondheid en leefbare leefomgeving voorrang krijgt in het politieke beleid en verbetert door structurele toegepaste innovaties. Milieudefensie staat landelijk achter deze actie terwijl 14 jarige spreektalent Lisa van der Geer namens haar generatie het woord doet.

Omroep Brabant, het Jeugdjournaal, Studio040, Eindhovens Dagblad, waren media kanalen die vroeg naar de Mauritsstraat kwamen in Eindhoven om verslag te doen van deze unieke ochtendgebeurtenis.

Burger Belangen wijst op artikel 22 van de grondwet waarin de overheid zorg moet dragen voor de gezondheid van de burgers.  Deze grondwet en menselijk grondrecht wordt door de politieke economische sturing met de olielaarzen betrapt. Milieudefensie heeft een rechtszaak aangespannen tegen de nationale overheid wegens schending van de mensenrechten. De eerste zitting heeft men verloren en men heeft hoger beroep aangespannen.

AiREAS is al sinds 2011 actief op gebied van gezondheid en luchtkwaliteit. We meten de luchtkwaliteit niet alleen om te kijken hoe slecht we het doen maar vooral hoe goed we samen maatregelen nemen die ertoe doen.

Advertisements
Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Thuis metende mensen

Multi-Vendor Sensornetwerk versie 2.pptx

Voor thuisapplicaties werken we met sensor types Q4 en Q3. Met de overheid vooral Q3, Q2 en Q1

Steeds meer mensen willen thuis de luchtkwaliteit en geluidshinder meten met AiREAS. We zijn echter geen commerciële organisatie die sensoren levert. We werken samen (liefst inclusief overheid) aan gezondheid en luchtkwaliteit op lokaal en gebiedsniveau. Dat doen we graag op projectbasis inclusief financiering. Als dat niet kan dan doen we het vanuit intrinsieke motivatie.

We vragen aan degenen die mee willen doen om een vrijwillige bijdrage aan het goodwill of sympathie fonds van de Stad van Morgen. Zodat wij de aanschaf, huur of aanpassingen aan sensoren kunnen organiseren maar ook reiskosten kunnen financieren, en de interactie met de overheid, wetenschap, bedrijfsleven enz kunnen blijven doen.

We kunnen er geen commerciële prijs aan hangen want al die sensoren zijn nog niet stabiel genoeg om er garanties aan te koppelen vanuit ons kwaliteit perspectief. Daarom wordt er steeds met de software en hardware gestoeid om tot goede resultaten te komen. Het gaat uiteindelijk om de inzichten, niet de overdracht van kastjes. Daarnaast is het een samenwerking die meerdere maanden en zelfs jaren vergt om goede inzichten te verzamelen. Dat is onbetaalbaar in een commerciële omgeving.

Met de Europese beweging van thuis metende mensen ontstaat een gigantische beeldvorming van de problematiek, eigen verantwoordelijkheid en dat wat we kunnen eisen van onze bestuurders.

Stap 1: Toekenning van middelen via het fonds

Stap 2: Aanschaf en voorbereiding van de sensoren

Stap 3: Installatie

Thuissensor van het type Q4 (aangepast)

Enkele boeiende resultaten via partner Scapeler

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Status AiREAS

AiREAS is volop in ontwikkeling. Maar dat gaat met enige logische spanningsvelden.

Stad van Morgen

Er gebeurt veel in en rondom AiREAS Eindhoven en Brabant voor een gezonde stad. Dat is niet voor iedereen even zichtbaar. Vandaar even een beschrijving van de stand van zaken. Positief is natuurlijk dat er overal activiteiten zijn die uiteindelijk moeten leiden tot onze gezondere leefomgeving. Ook zien we de obstakels verschijnen uit de oude macht en sturingscultuur van een politiek economische werkelijkheid die de processen van samenwerking en cocreatie moeilijk maken. Het is allemaal onderdeel van een intense evolutie waar we midden in zitten. Het mooie is dat we het allemaal kunnen beïnvloeden zoals vele burgerbelangenverenigingen ook daadwerkelijk en succesvol doen.

Zoals u misschien weet is AiREAS een, door burgers opgezet samenwerkingsverband in Brabant voor gezonde gebiedsontwikkeling vanuit luchtkwaliteit. Ons werk richt zich in eerste instantie op Eindhoven om de complexiteit onder de knie te krijgen van het werken op niveau 4 bewustzijn gedreven gebiedsontwikkeling. Sinds 2010 bestaat…

View original post 740 more words

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Op niveau 4 heeft de overheid niet het laatste woord

AiREAS is een voorbeeld van integraal niveau 4 samenwerken

Stad van Morgen

Wat is “Niveau 4”? Niveau 4 is een begrip dat we op verschillende fronten zijn tegengekomen in wetenschappelijke en intellectuele publicaties, en onze eigen expertise opbouw dat heeft geleid tot het ontstaan van de Stad van Morgen:

Niveau 4 bewustwording
Wanneer we de inzichten van psychiater en filosoof Dabrowski ter harte nemen dan geeft niveau 4 betekenis aan een multi-niveau loslaatproces:

dabrowski-niveau-4

Niveau 4 menselijke complexiteit
In mijn eigen research over de menselijke complexiteit sinds 2007 refereer ik naar niveau 4 als het gebied waarin we opnieuw op zoek gaat naar een nieuwe fase van harmonie door toepassing van authentiek leiderschap (de groene lijn vanuit een nieuwe fase van bewustwording).

Niveau 4 gebiedsontwikkeling
De analyse die door Presencing Institute van Otto Schwarmer (U-Theorie) en Peter Senge (beide van Harvard University) wordt geponeerd laat een matrix zien van bewustwordingsniveaus en organisatievormen. De vorm die op beide assen niveau 4 bereikt is…

View original post 652 more words

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Vuurwerk in Europees perspectief

AiREAS partner Scapeler heeft weer eens een mooie weergave van de vuurwerk impact of ons milieu en uiteindelijk op onze gezondheid. Sinds enige tijd verwerkt deze partner data uit Europa. We waren al enthousiast over de kennisontwikkeling in Eindhoven de afgelopen jaren maar kijk nu eens (paars is uiterst ongezond):

De situatie om middernacht in ons deel van Europa (de tijd 23:05 is GMT, één uur verschil dus met ons)

Europa verandert dus tijdelijk in een (ultra) fijnstof monster. Met de huidige kennis over de effecten op mensen die toch al last hebben van ziekteverschijnselen is dit ronduit asociaal. Dat we onszelf de vingers opblazen, of vergiftigen met kruit en vervuiling is een eigen keuze. Maar dat we urenlang andere mensen die niet met de hobby of het ritueel te maken hebben, en ook geen keuze erin hebben, blootstellen aan onnodige gevaren is immoreel. We zouden het kunnen vergelijken met het spelen van kleine kinderen op straat terwijl we toestaan dat er ook straatraces met auto’s plaatsvinden. Dat is vragen om ongelukken. Waarom met vuurwerk wel? En straatraces niet? Economie?

Scapeler gaat zonder oordeel verder met het in beeld brengen van andere steden en hun vuurwerkpieken. Het oordeel laat hij aan uzelf over. AiREAS is een samenwerking aan gezonde verstedelijking en gebiedsontwikkeling. In de wereld bestaan zoveel leuke nieuwjaarsrituelen die verbondenheid, sociale inclusie en plezier met zich meebrengen, en zelfs economie en werkgelegenheid, dat voor ons dit vuurwerkgedoe afgeschaft mag worden.

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Bewustwording uit India

Ineens dringt het tot je door. Duidelijke boodschap?

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Fietssnelweg

Posted in AiREAS Algemeen | Tagged | Leave a comment